Vooraankondiging congres “Koers en inzet voor verstedelijking” op 24 november 2017

Op vrijdag 24 november a.s. vindt van 09.30 – 14.00 uur het najaarscongres plaats van de VZHG en de Provincie Zuid-Holland.

Thema van het congres is: Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland.

Het wordt een inspirerende en interactieve bijeenkomst waarbij met elkaar in discussie wordt gegaan als opmaat naar vernieuwende afspraken over verstedelijking.
Doelgroep: colleges van B en W van de gemeenten in Zuid-Holland. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Nadere gegevens over het definitieve programma en wijze van aanmelden volgen nog.

VOORAANKONDIGING Congres 24 november 2017

Twitter

VZHG Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwste uitgave van de VZHG Nieuwsbrief.