VZHG en Provincie Zuid-Holland

De Provinciale Afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG onderhoudt daartoe intensief contact met de provincie Zuid-Holland, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

De VZHG en de provincie organiseren jaarlijks (meestal op een vrijdag in de maand november) een gezamenlijk congres over een actueel thema.Met de provincie worden ook regelmatig congressen georganiseerd, in 2017 over actuele thema’s zoals de omgevingswet en gemeentefinanciën.

CONGRES provincie Zuid-Holland en VZHG “KOERS EN INZET VERSTEDELIJKING IN ZUID-HOLLAND” op 24 november 2017

Op vrijdag 24 november 2017 was de Statenzaal van het provinciehuis goed gevuld met Zuid-Hollandse bestuurders die deelnamen aan het jaarlijks najaarscongres van de provincie Zuid-Holland en de VZHG.
Thema van dit congres was “Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland”.  Na de opening door dagvoorzitter Martijn de Greve vonden inleidingen plaats door Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde. Jaap Smit gaf in zijn toespraak aan dat verstedelijking een opgave is waar elke bestuurder in Zuid-Holland mee te maken krijgt. Bij de grote steden, bij middelgrote gemeenten, bij kleine dorpen en bij de provincie.
Verstedelijking kan volgens hem niet los worden gezien van de andere opgaven in Zuid-Holland. Hij deed een oproep aan alle betrokken partners om vooral te kijken naar het gezamenlijk belang.
Adri Bom blikte terug op een bijeenkomst van vorig jaar rond het thema verstedelijking. Sindsdien is men volop aan de slag gegaan. De provincie ziet dit terug in de regionale woonvisies die de afgelopen maanden waren ingediend.

Er is een nauwkeuriger beeld ontstaan wat er aan plannen ligt en wat er de komende jaren wordt bijgebouwd.

Het adagium voor de provincie luidt: de juiste woning op de juiste plek.

Aan de hand van prikkelende stellingen rond vier thema’s konden de deelnemers middels het gebruik van rode en groene kaarten hun stem uitbrengen. De vier thema’s waren: verdichting in bebouwd gebied en mobiliteit,  transformatie van  bedrijventerreinen, inspelen op de energietransitie en toekomstbestendige locaties en omgaan met een veranderende vraag. Tijdens de deelsessies werd met deze thema’s d.m.v. een spelvorm (serious gaming) verder aan de slag gegaan.

Per thema konden punten worden verdiend, waarna na optelling van de scores winnaars bekend werden. Bij iedere sessie was ook een rapporteur aanwezig die na afloop plenair voor een terugkoppeling zorgde. De vier rapporteurs waren allen bestuursleden van de VZHG, t.w. Rinette Reynvaan, Stephan Brandligt, Hans Horlings en Kees Wassenaar.

Door VZHG geschonken klok

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten heeft in april 1999 namens de Zuid-Hollandse gemeenten een klok aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Deze klok is geplaatst op het plein van het provinciehuis te Den Haag. Deze klok is op 13 april 1999 door toenmalig VZHG voorzitter de heer mr.T. Elzenga, officieel overgedragen aan de provincie, waarna deze door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd onthuld.

Twitter

VZHG Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwste uitgave van de VZHG Nieuwsbrief.