VZHG en Provincie Zuid-Holland

De Provinciale Afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG onderhoudt daartoe intensief contact met de provincie Zuid-Holland, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

De VZHG en de provincie organiseren jaarlijks (meestal op een vrijdag in de maand november) een gezamenlijk congres over een actueel thema.Met de provincie worden ook regelmatig congressen georganiseerd, in 2017 over actuele thema’s zoals de omgevingswet en gemeentefinanciën.

Congres 25 november 2016

Op vrijdag 25 november jl. vond in het provinciehuis in Den Haag het jaarlijks najaarscongres plaats van de provincie Zuid-Holland en de VZHG. Dit jaar was voor een andere aanpak gekozen in de vorm van een Bestuurdersdiscours en werd het congres onder de titel “De kracht van de keten” voorafgegaan door twee expertmeetings rond de thema’s herijking bestuurskracht en effectieve regionale samenwerking. Voor zowel de expertmeetings als het afsluitende congres werden deelnemers persoonlijk benaderd (door de Blommesteingroep). Dit betekende dat personen zich niet zelf konden aanmelden. Op 25 november waren ruim 200 personen aanwezig. De deelnemers werden welkom geheten door dagvoorzitter Martijn de Greve. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning in ZH een welkomstwoord uit. Toespraak Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Bestuurskrachtmetingen waren volgens hem lange tijd het afvinken van vragen op lijstjes. Dat was een kwantificering van het begrip. Volgens Smit meten wij bestuurskracht juist niet via het afvinken van lijstjes, maar wel door de kwalitatieve vraag te stellen of wij in staat zijn de grote opgaven van deze tijd aan te pakken. Het aanpakken van opgaven gebeurt steeds vaker in samenspel met andere partijen, daarom is bestuurskracht anno 2016 meer ‘samenwerkingskracht’ geworden. Voor hem was er nog een ander aspect aan bestuurskracht: bestuurslef.
Mirjam Salet, voorzitter van de VZHG, blikte terug op de ervaringen uit de expertmeetings en ging in haar inleiding in op het thema “Besturen in netwerken”. Daarna werden middels een videoboodschap kanttekeningen gemaakt door Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde. Hierop werden reacties uit de zaal gevraagd. Stakeholders uit het lokaal bestuur gingen vervolgens met elkaar in discussie. Het betrof Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen, Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad en Elsbeth Koek, raadslid van Teylingen. Na de netwerkpauze werden gesprekken met de deelnemers gevoerd in 20 Rondetafels onder leiding van tafelvoorzitters. De plenaire afsluiting en het slotwoord vond plaats o.l.v. gedeputeerde Rogier van der Sande.

Onderstaand treft u de link aan naar het digitale Magazine ‘Bestuurdersdiscours: De kracht van de keten’.

Klik hier voor het magazine: magazine.bestuurdersdiscours.nl.

Door VZHG geschonken klok

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten heeft in april 1999 namens de Zuid-Hollandse gemeenten een klok aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Deze klok is geplaatst op het plein van het provinciehuis te Den Haag. Deze klok is op 13 april 1999 door toenmalig VZHG voorzitter de heer mr.T. Elzenga, officieel overgedragen aan de provincie, waarna deze door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd onthuld.

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.