VNG Commissies

De VNG kent 9 vaste beleidscommissies.
De vaste beleidscommissies zijn:
– Bestuur en Veiligheid
– Informatiesamenleving
– Zorg, Jeugd en Onderwijs
– Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
– Economie, Klimaat, Energie en Milieu
– Ruimte, Wonen en Mobiliteit
– Europa en Internationaal
– Financiën
– Raadsleden & Griffiers

De vaste beleidscommissies adviseren het VNG bestuur over de belangenbehartiging en bereiden beleidsstandpunten  van het bestuur voor, maar kunnen ook zelfstandig zaken oppakken. Daarnaast kunnen zij namens het  VNG bestuur de Vereniging vertegenwoordigen op een bepaald beleidsterrein in bestuurlijke overleggen in Den Haag of Brussel. De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het VNG bestuur. De commissies vergaderen op deze dagen in de ochtend en het VNG bestuur in de middag. Op die manier kunnen de voorzitters van de beleidscommissies over de laatste stand van zaken aan het bestuur rapporteren.

De colleges zijn:
– College voor arbeidszaken
Het College voor Arbeidszaken zorgt voor de totstandkoming van afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en van overeenkomsten met werknemersorganisaties over de  arbeidsvoorwaarden van het personeel in de sector gemeenten.
– College van Dienstverleningszaken
Het College van Dienstverleningszaken adviseert het bestuur over standaarden ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en over de besteding van de middelen uit het Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering).

Europa en internationaal

De Commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol. Deze Commissie, die bestaat uit een aantal gemeentelijke delegaties naar Europese en  Internationale instellingen , heeft als belangrijkste opdracht het behartigen van de belangen van de VNG in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties, en tijdens Europese of internationale debatten en  bestuurlijke overleggen in Nederland.

Recente benoemingen zomer 2018

Op basis van enkelvoudige voordracht van de adviescommissie Governance zijn op 13 juli 2018 de waarnemende leden van VNG bestuur, commissies en colleges benoemd. De leden zijn waarnemend tot de BALV van 30 november 2018. Lees meer in de VNG Ledenbrief:
Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies.
Overzicht van de nieuwe samenstelling van bestuur en commissies

Rol VZHG
De VZHG heeft in het voorjaar van 2018 bestuurders uit Zuid-Holland opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de vacatures.  Aangegeven werd dat als iemand zich kandidaat stelt bij de VNG, deze kandidatuur ook door de VNG bekend zal worden gemaakt aan de VZHG. De VZHG ontvangt daartoe een overzicht van alle kandidaten uit de betreffende provincie die zich bij de VNG hebben aangemeld. De VZHG heeft als provinciale afdeling van de VNG het recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen. De persoonlijke motivatie, CV en andere persoonlijke informatie worden overigens niet gedeeld met de VZHG. Kandidaten konden er wel zelf voor kiezen om deze informatie te verstrekken en hun kandidatuur bij de VZHG bekend te stellen.

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.