VNG Commissies

De VNG heeft tien vaste beleidscommissies, het College voor Arbeidszaken en een aantal sub/adviescommissies. Deze commissies gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen.
De commissies hebben elk maximaal twintig leden inclusief de voorzitter en worden door de algemene vergadering benoemd. Dat gebeurt op voordracht van een adviescommissie, die bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven onafhankelijke leden.
Als lid van de beleidscommissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers worden benoemd. De provinciale afdelingen van de VNG, zoals de VZHG, dragen kandidaten voor het algemeen bestuur van de VNG voor en adviseren over de benoemingen in VNG-commissies.
De commissies adviseren het VNG bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur. Een aparte rol is weggelegd voor de commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) die eind 2015 is opgericht. De commissie R&G moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG.
De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het bestuur, zij vergaderen op deze dagen in de morgen en het bestuur in de middag. Zo kunnen de voorzitters van de beleidscommissies over de laatste stand van zaken aan het bestuur rapporteren.

De vaste beleidscommissies zijn:

  1. Bestuur en veiligheid
  2. Dienstverlening en informatiebeleid
  3. Europa en internationaal
  4. Financiën
  5. Gezondheid en welzijn
  6. Milieu, energie en mobiliteit
  7. Onderwijs, cultuur en sport
  8. Ruimte en wonen
  9. Werk en inkomen
  10. Raadsleden en griffiers

In deze commissies zijn een aantal bestuurders uit Zuid-Holland vertegenwoordigd. Zie bijgaand overzicht:

 Overzicht ZH-leden VNG commissies per september 2017

 

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.