Portefeuilleverdeling

PORTEFEUILLEVERDELING BESTUUR VZHG

PORTEFEUILLE SUBTHEMA NAAM
BESTUUR EN VEILIGHEID Metropoolregio Rabin Baldewsingh

Mirjam Salet

Bestuurlijke contacten Mirjam Salet
Intergemeentelijke samenwerking
interbestuurlijke verhoudingen
Regionale samenwerking
Rinette Reynvaan
Veiligheid Andre Vervooren

Milo Schoenmaker

BURGERPARTICIPATIE/WIJKEN EN BUURTEN
Participatiewet
Rinette Reynvaan

Joke Reuwer

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Jeugd Harmen Akkerman
Zorg
Wmo
Joke Reuwer
MILIEU, DUURZAAMHEID EN WATER Duurzaamheid

Milieu

Water
Delta-aangelegenheden

Stephan Brandligt
CULTUUR Cultuur

Religieus erfgoed

Rabin Baldewsingh

Frans Buijserd

ONDERWIJS Harmen Akkerman
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING,

INFORMATIEBELEID

Dienstverlening
ICT en informatie(veiligheid)NUP
Klaas Tigelaar
GEMEENTEFINANCIEN Jan Luteijn
ECONOMIE Economische samenwerking
MOBILITEIT vacature
RUIMTE Ruimte
PPC
procesconvenant RO
Kees Wassenaar
WONEN Grondexploitaties, woningmarkt Hans Horlings
Vertegenwoordiger namens de categorie griffiers Floor de Lange
Vertegenwoordiger namens de categorie raadsleden vacature

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.