Portefeuilleverdeling

PORTEFEUILLEVERDELING BESTUUR VZHG

PORTEFEUILLE SUBTHEMA NAAM
BESTUUR EN VEILIGHEID Metropoolregio Mirjam Salet
Bestuurlijke contacten Mirjam Salet
Intergemeentelijke samenwerking
interbestuurlijke verhoudingen
Regionale samenwerking
Veiligheid Andre Vervooren

Milo Schoenmaker

BURGERPARTICIPATIE/WIJKEN EN BUURTEN
Participatiewet
DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Jeugd Harmen Akkerman
Zorg
Wmo
MILIEU, DUURZAAMHEID EN WATER Duurzaamheid

Milieu

Water
Delta-aangelegenheden

Stephan Brandligt
CULTUUR Cultuur

Religieus erfgoed

Frans Buijserd
ONDERWIJS Harmen Akkerman
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING,

INFORMATIEBELEID

Dienstverlening
ICT en informatie(veiligheid)NUP
Klaas Tigelaar
GEMEENTEFINANCIEN Jan Luteijn
ECONOMIE Economische samenwerking
MOBILITEIT vacature
RUIMTE Ruimte
PPC
procesconvenant RO
WONEN Grondexploitaties, woningmarkt Hans Horlings
Vertegenwoordiger namens de categorie griffiers
Vertegenwoordiger namens de categorie raadsleden vacature

Twitter

VZHG Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwste uitgave van de VZHG Nieuwsbrief.