Jaarvergaderingen

Jaarvergadering en congres op 7 april 2017 in Arkel

Een groot aantal Zuid-Hollandse bestuurders en genodigden was op 7 april aanwezig in Arkel (gemeente Giessenlanden) voor de VZHG jaarvergadering en het congres met als thema “De ondernemende samenleving”.  De aanwezigen werden welkom geheten door burgemeester Werner ten Kate.

Vervolgens vond de ALV plaats onder leiding van voorzitter Mirjam Salet. In haar toespraak nam zij afscheid van Sanja Duijvestijn als bestuurslid van de VZHG en dankte haar voor haar inzet en betrokkenheid.

De algemene vergadering stemde in met de voorstellen: de wijzigingen in de Statuten wat betreft de omvang en samenstelling van het VZHG bestuur en de categorie-indeling van gemeentelijke vertegenwoordiging. De algemene vergadering stemde in met de financiële jaarstukken, na kennisneming van de goedkeurende accountantsverklaring. Wat betreft de bestuurssamenstelling werd Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda) benoemd tot bestuurslid van de VZHG. Herbenoemd tot bestuurslid werden de heren Hans Horlings, Frans Buijserd en Stephan Brandligt.  Na de jaarvergadering sprak Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland de aanwezige bestuurders toe rond het thema (geef als overheid ruimte aan burgers en ondernemers, de overheid kent overigens geen klanten, wel mede-eigenaren).  Wethouder Elisabeth van Leeuwen van Giessenlanden gaf mooie voorbeelden van een ondernemende samenleving in de gemeente Giessenlanden. Als Keynote spreker  was Ap Dijksterhuis, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen aanwezig. Hij sprak over vele facetten van geluk. Hij ging ook in op de vraag hoe een overheid vertrouwen kan opwekken. Na het plenaire deel kon aan diverse deelsessies worden deelgenomen: betondank-idee:inwoners aan zet bij nieuwe bestemming voor verlaten fabrieksterrein, activiteitenzone:sport en ontspanning voor en door inwoners, een nieuw perspectief voor inwoners in de bijstand en glasvezel:snel internet in de kernen en buitengebieden.

Voorafgaand aan de lunch presenteerde burgemeester Ada Grootenboer de nieuwe gastgemeente Goeree-Overflakkee. Op 25 mei 2018 zal daar de jaarvergadering plaatsvinden. Dit keer in de maand mei i.v.m de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart dat jaar.

Tijdens het congresgedeelte op de VZHG jaarvergadering op 7 april jl. in Arkel vonden presentaties plaats door Elisabeth van Leeuwen (wethouder Giessenlanden) en Ap Dijksterhuis. Bijgaand de presentaties.

Presentatie Elisabeth van Leeuwen (Powerpoint)
Presentatie Ap Dijksterhuis (Powerpoint)

 Jaarverslag 2016 (PDF)

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.