Jaarvergaderingen

Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV 2019

Het was druk op vrijdag 12 april jl. aan boord van SS Rotterdam met rond 150 Zuid-Hollandse bestuurders die aanwezig waren bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019 en ALV van de VZHG.
De deelnemers werden ontvangen in de Queens Lounge op het promenadedek.
Vervolgens verplaatste het gezelschap zich na het luiden van de scheepsbel naar de Theaterzaal.
De plenaire bijeenkomst stond onder leiding van André Vervooren, Directeur Veiligheid van Rotterdam, tevens bestuurslid van de VZHG.
Sprekers waren burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.
De Algemene Leden Vergadering en het podiumgesprek inzake “democratische vernieuwing” stond onder leiding van VZHG voorzitter Klaas Tigelaar.
De nieuwe gastgemeente voor 2020 werd door burgemeester Robert Strijk gepresenteerd.
Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door The Tunes.
Na het plenaire deel vertrokken de deelnemers naar de diverse deelsessies.

Voor een uitgebreidere terugblik gaat u naar Nieuwsbrieven – speciale uitgave.

Twitter