Financiën

Contributie

Conform het huishoudelijk reglement worden de contributietarieven van de VZHG vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het betreffende dienstjaar. Voor de berekening van de contributie wordt uitgegaan van de tarieven voor het lopende jaar. Daarop wordt –conform besluit van de algemene vergadering- een correctie toegepast in verband met loon- en prijsontwikkeling, resp. gemeentelijke herindeling (de zgn. herindelingscompensatie). Grotere gemeenten, ontstaan door samenvoeging, vallen doorgaans in een andere contributietariefgroep, waardoor –bij gelijkblijvende inspanningen en kosten- een structureel tekort zou ontstaan.

NB. Bij de VZHG-contributie gaat het voor de leden (gemeenten) om een “brutobedrag”. Door toepassing van de “Transparantieregeling” kunnen zij hun relatieve aandeel in de door de VZHG betaalde BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds. Jaarlijks wordt hiervoor in de maand januari door de administrateur van de VZHG een opgave verstrekt.

Twitter
Agenda
okt
30
wo
17:30 Bestuurlijke bijeenkomst Herzien... @ Den Haag
Bestuurlijke bijeenkomst Herzien... @ Den Haag
okt 30 @ 17:30 – 20:00
DATUM en TIJD : 30 oktober 2019 van 17:30 – 20:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er inloop met een eenvoudige maaltijd. LOCATIE: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag DOELGROEP: gemeentebestuurders (en ambtenaren) KOSTEN: geen AANMELDEN: In verband met catering en aanmelding bij de receptie wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via : verdelen@vng.nl.