Bestuursvergaderingen

De vergaderingen van het DB vinden minimaal 5x per jaar voorlopig digitaal plaats op de donderdagen.

De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden in principe 5x per jaar plaats op donderdagen waarop ook de VNG commissies en het VNG bestuur vergadert.

De VZHG bestuursvergaderingen vinden, in de vorm van een zgn. Zuid-Holland lunch, plaats in het gebouw van de VNG/ Willemshof te Den Haag .

Zuid-Hollandse leden van het VNG bestuur en de commissies worden bij toerbeurt uitgenodigd de actuele stand van zaken uit het VNG bestuur en/of de commissies met het VZHG bestuur te bespreken. Hiermee wordt de wisselwerking met de Zuid-Hollandse commissieleden vergroot.

Het VZHG bestuur vergadert in 2022 voorlopig digitaal op de volgende data:
Dagelijks Bestuur: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 5 mei, 23 juni,12 september en 10 november.
Algemeen Bestuur: 10 februari, (10 maart jaarstukken) 14 april, 19 mei, 7 juli, 15 september en 24 november.
Algemene Leden Vergadering: 20 mei (Brielle)

Twitter