Bestuursvergaderingen

De vergaderingen van het DB vinden 5x per jaar plaats op donderdagen in de gemeente waar de voorzitter werkzaam is.

De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden in principe 5x per jaar plaats op donderdagen waarop ook de VNG commissies en het VNG bestuur vergadert.

De VZHG bestuursvergaderingen vinden, in de vorm van een zgn. Zuid-Holland lunch, plaats in het gebouw van de VNG/ Willemshof te Den Haag .

Zuid-Hollandse leden van het VNG bestuur en de commissies worden bij toerbeurt uitgenodigd de actuele stand van zaken uit het VNG bestuur en/of de commissies met het VZHG bestuur te bespreken. Hiermee wordt de wisselwerking met de Zuid-Hollandse commissieleden vergroot.

Het VZHG bestuur vergadert in 2018 op de volgende data:
Dagelijks Bestuur: 11 januari, 8 maart, 9 mei, 29 augustus en 18 oktober.
Algemeen Bestuur: 25 januari, 19 april, 24 mei, 6 september en 1 november.
Binnenkort wordt het vergaderschema 2019 vastgesteld.

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.