Uitnodiging Webinar VZHG op vrijdag 11 maart 2022

Webinar VZHG op vrijdag 11 maart 2022

van 10 tot 12 uur over

Aandachtsgroepen en spoedzoekers op de woningmarkt.

 

De woningmarkt is hevig in beweging.

De woningproductie is topprioriteit. Veel mensen zijn op zoek naar een woning.

Binnen de groep woningzoekers bevinden zich aandachtsgroepen van mensen die niet zonder ondersteuning in staat zijn om een passend huis  te bemachtigen. Voor anderen geldt bovendien dat er spoed is geboden.

 

Het doel van het Webinar

Het doel is het verkennen van de aandachtsgroepen/spoedzoekers en van praktijkvoorbeelden (best practices) van innovatieve en betaalbare oplossingen. Interessant daarbij is na te gaan wat het succes van zo’n oplossing heeft bepaald en wat de gemeente daarin heeft betekend en met welke middelen. Waar liggen uitdagingen en kansen voor gemeenten en wat hebben zij nodig om deze te realiseren?

 

Het Webinar wordt geopend door Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard en voorzitter van de VZHG.

 

Na een introductie door de gespreksleider Robbert-Jan van Duijn (burgemeester van Nieuwkoop en gastheer van de bestuurdersdag in april 2021) is het woord aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit.

 

Ali Rabarison, directeur Beleid, Inclusieve Samenleving en Financiën van de VNG schetst vervolgens de inhoudelijke context van de problematiek van aandachtsgroepen en spoedzoekers op de woningmarkt

 

Anne Koning, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verzorgt een provinciale reflectie op de problematiek van aandachtsgroepen en spoedzoekers op de woningmarkt

 

Daarna volgen twee voorbeelden uit de praktijk. De wethouders Rogier Tetteroo (Gouda) en Marlies Volten (Teylingen) presenteren ieder een project voor spoedzoekers in hun eigen gemeenten.

 

In het Webinar wordt vervolgens ruimte geboden voor een discussie over de vraag:

Waar liggen uitdagingen en kansen voor gemeenten en wat hebben zij nodig om doorbraken te realiseren?

Via de chat kunnen de deelnemers daarop hun inbreng leveren.

Om 12 uur sluit Jolanda de Witte het Webinar af.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de Webinar via

secretariaat@VZHG.nl

 

Gepubliceerd door op 25 februari 2022 in Nieuws

Twitter