Terugblik PZH-VZHG Bestuurdersdiscours 2016

De provincie Zuid-Holland en de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten hebben in 2016 het Bestuurdersdiscours geïnitieerd. Het bestond uit:
– twee inhoudelijke actualiteitendiners rondom de thema’s ‘Herijking van bestuurskracht’ en ‘Effectieve regionale samenwerking’ resp. op 18 oktober en 3 november jl.
– beide bijeenkomsten dienden als opmaat naar een strategische stakeholdersconferentie op vrijdag 25 november jl.
De Actualiteitendiners “Herijking van bestuurskracht” en “Effectieve regionale samenwerking” hebben plaatsgevonden op
Het Bestuurdersdiscours verenigde een selecte en bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; variërend van burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen.
Daarnaast werd ook ‘denkkracht van buiten’ in het programma opgenomen: experts van buiten de publieke sector met verrassende inzichten in relatie tot bestuurskracht en samenwerking.

Op vrijdag 25 november vond de afsluitende conferentie plaats in het provinciehuis in Den Haag waarbij meer dan 200 personen aanwezig waren.
De deelnemers werden welkom geheten door dagvoorzitter Martijn de Greve. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning in ZH een welkomstwoord uit.
Bestuurskrachtmetingen waren volgens hem lange tijd het afvinken van vragen op lijstjes. Volgens Smit meten wij bestuurskracht juist niet via het afvinken van lijstjes, maar wel door de kwalitatieve vraag te stellen of wij in staat zijn de grote opgaven van deze tijd aan te pakken. Het aanpakken van opgaven gebeurt steeds vaker in samenspel met andere partijen, daarom is bestuurskracht anno 2016 meer ‘samenwerkingskracht’ geworden. Voor hem was er nog een ander aspect aan bestuurskracht: bestuurslef. Mirjam Salet, voorzitter van de VZHG, blikte terug op de ervaringen uit de expertmeetings en ging in haar inleiding in op het thema “Besturen in netwerken”. Daarna werden kanttekeningen gemaakt bij de beide thema’s door Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde. Helaas was de heer Derksen ten gevolge van ziekte niet aanwezig, maar sprak hij een videoboodschap uit. Hierop werden reacties uit de zaal gevraagd. Stakeholders uit het lokaal bestuur gingen vervolgens met elkaar in discussie. Het betrof Bert Blase, burgemeester Vlaardingen, Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad en Elsbeth Koek, raadslid Teylingen.

Na de netwerkpauze werden gesprekken met de deelnemers gevoerd in 20 Rondetafels onder leiding van tafelvoorzitters. De plenaire terugkoppeling en het slotwoord vond plaats onder leiding van Rogier van der Sande, gedeputeerde ZH.

Binnenkort komt een aantrekkelijk E-Magazine uit met een uitgebreide terugblik op de expertmeetings en het congres op 25 november.

Een fotoverslag is beschikbaar op deze website in de Rubriek Fotoalbum (onder Bestuurdersdiscours 2016).

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.