Terugblik Bijeenkomst VZHG en VNG inzake Meerjarenvisie gemeenten 2020-2014 op 21 februari 2019 in Leidschendam

Op 21 februari jl. vond de Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats inzake de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024.

De bijeenkomst vond plaats in het raadhuis van Leidschendam.
Informatiesamenleving, energietransitie, regionale samenwerking en arbeidsmarkt, en inclusieve samenleving waren thema’s waarover de (ruim 70) aanwezigen van gedachten wisselden.

‘Alle belangrijke thema’s die op de nationale agenda staan, staan ook op de lokale agenda.
Denk aan veranderingen in de lokale democratie en de energietransitie. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben’, zei Klaas Tigelaar, voorzitter van de VZHG in zijn welkomstwoord.

Er is inmiddels een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar op: https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland .

Daar staat ook een kort video-verslag.

Gepubliceerd door op 2 maart 2019 in Nieuws

Twitter