Privacy verklaring

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) is een vereniging van gemeenten in Zuid-Holland op provinciale schaal. De VZHG is een zelfstandige vereniging en een provinciale afdeling van de landelijke Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De vereniging bestaat uit: een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur en een secretariaat.

De VZHG behartigt de belangen van gemeenten in Zuid-Holland.
Tot de activiteiten behoren:
•bieden van een platform;
•belangenbehartiging;
•informatievoorziening aan gemeenten.

De VZHG verwerkt persoonsgegevens van de leden en anderen. De belangen van onze leden, waaronder het waarborgen van de privacyrechten van betrokkenen staan daarbij centraal. Deze privacyverklaring is niet alleen gebaseerd op wet- en regelgeving in het kader van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018) , maar ook op de uitgangspunten waar de VZHG voor staat. De VZHG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uitgangspunten

De VZHG draagt zorg voor een rechtmatige, behoorlijke, transparante en veilige omgang met persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Het Dagelijks Bestuur van de VZHG is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen de eigen organisatie (ook wel genoemd: de verwerkingsverantwoordelijke).

Register van verwerkingen

Informatie over wat er met uw gegevens wordt gedaan, zoals welke gegevens worden verwerkt, de doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, de (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens, en op welke juridische grond dat gebeurt , evenals de bewaartermijn van de gegevens, staan in het register van verwerkingen. Ook wordt in het register vermeld hoe de VZHG aan de persoonsgegevens is gekomen.

Rechten van betrokkene

U heeft recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Een verzoek om inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens doet u door een mail te sturen naar: secretariaat@vzhg.nl.

U heeft bovendien altijd het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Cookies

De VZHG gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de VZHG-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de VZHG gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Bedankt voor uw vertrouwen in www.vzhg.nl.

 

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief