Over ons

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten is opgericht op 26 juni 1923 als een zelfstandige vereniging van gemeenten op provinciale schaal. De vereniging is tevens een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Leden VZHG

Alle gemeenten in Zuid-Holland zijn lid van de vereniging. De directe invloed van de leden komt tot uiting in de samenstelling van een zo representatief mogelijk bestuur.

Rol en taken vereniging VZHG

De vereniging behartigt de belangen van gemeenten in Zuid-Holland. De VZHG is een platform waarbinnen gemeenten elkaar ontmoeten en kennis delen. De vereniging streeft naar:

 • Goede contacten met de leden;
 • Verbetering van de wisselwerking tussen de Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland;
 • Van toegevoegde waarde zijn als schakel in de contacten tussen de VNG en de Zuid-Hollandse gemeenten.

Het bestuur focust op een beperkt aantal thema’s. De focus ligt doorgaans op thema’s met een generieke insteek en gedeelde gemeentelijke belangen. Jaarlijks stelt het bestuur een aantal bestuurlijke prioriteiten vast waarop het bestuur zich extra wil richten.

Dagelijks en algemeen bestuur VZHG

De VZHG kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur en bestaat (na de Statutenwijziging van 2017) uit maximaal 14 leden. Zowel DB als AB vergaderen vijf keer paar jaar. De vergaderingen van het DB vinden digitaal plaats of bij de VNG en de AB-vergaderingen in het VNG gebouw (Willemshof), zoveel mogelijk op dagen waarop ook het VNG bestuur en de commissies vergaderen.

Algemene leden vergadering VZHG

Jaarlijks vindt (meestal in de maand april) een Algemene Leden Vergadering plaats, waarbij één lid of meerdere leden (Zuid-Hollandse gemeenten) als gastgemeente(n) optreden. De ALV is onderdeel van de “Zuid-Hollandse Bestuurdersdag” van het betreffende jaar. Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en volksvertegenwoordigers zijn welkom.

Het is traditie dat de voorzitter een jaarrede houdt en natuurlijk een toespraak van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Voor onderdelen in het programma van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag (podiumgesprekken) worden externe partners benaderd zoals de VNG, provincie Zuid-Holland en diverse beroepsverenigingen. Rond wisselende thema’s worden (regionale) bijeenkomsten georganiseerd, doorgaans in samenwerking met andere partners (zoals VNG en Provincie Zuid-Holland).

Alle voorstellen zijn conform de besluitenlijst vastgesteld.

Rol als provinciale afdeling van de VNG

De vereniging neemt deel aan ambtelijk en bestuurlijke (tweejaarlijkse) overleggen van de VNG met resp. de secretarissen en voorzitters van de provinciale afdelingen. De vereniging heeft een adviserende rol richting de VNG in het afvaardigen van Zuid-Hollandse vertegenwoordigers in het VNG bestuur en de diverse VNG beleidscommissies.

Statuten

De vereniging heeft volgens de statuten ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van haar bestuurstaken. De vereniging streeft dit doel na door:

 • Het desgevraagd of op eigen initiatief adviseren van haar leden;
 • Het onderhouden van contacten met overheden in het bijzonder de provinciale overheid;
 • Het ten behoeve van haar leden zitting nemen in overheidscommissies en in besturen van ander organisaties en instellingen die op provinciaal niveau werkzaam zijn;
 • Overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn.

Van belang is het document:

 

Vergaderingen

De VZHG kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur en bestaat (na de Statutenwijziging van 2017) uit maximaal 14 leden. Zowel DB als AB vergaderen vijf keer paar jaar. De vergaderingen van het DB vinden digitaal plaats en de AB-vergaderingen in het VNG gebouw op dagen waarop ook het VNG bestuur en de commissies vergaderen. Jaarlijks vindt (meestal in de maand april) een Algemene Leden Vergadering plaats, waarbij één lid of meerdere leden (Zuid-Hollandse gemeenten) als gastgemeente(n) optreden.

De ALV is onderdeel van de “Zuid-Hollandse Bestuurdersdag” van het betreffende jaar. Het is traditie dat de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland een toespraak houdt. Voor onderdelen in het programma van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag (podiumgesprekken) zijn externe partners benaderd zoals de VNG, provincie Zuid-Holland en diverse beroepsverenigingen. Rond wisselende thema’s worden (regionale) bijeenkomsten georganiseerd, doorgaans in samenwerking met andere partners (zoals VNG en Provincie Zuid-Holland).De ALV is dit jaar op 31 mei 2024.

Vergaderingen Algemeen Bestuur VZHG

 • 29 februari 2024
 • 18 april 2024
 • 4 juli 2024
 • 5 september 2024
 • 14 november 2024
 • 12 december 2024

Heeft u interesse om een vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen? Meld u dan aan via: secretariaat@vzhg.nl.

Vergaderingen Dagelijks Bestuur VZHG

 • 15 februari 2024
 • 4 april 2024
 • 27 juni 2024
 • 28 augustus 2024
 • 7 november 2024
 • 4 december 2024

VNG

De vereniging neemt deel aan ambtelijk en bestuurlijke (tweejaarlijkse) overleggen van de VNG met resp. de secretarissen en voorzitters van de provinciale afdelingen. De vereniging heeft een adviserende rol richting de VNG in het afvaardigen van Zuid-Hollandse vertegenwoordigers in het VNG bestuur en de diverse VNG beleidscommissies.

Leden

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging en betalen jaarlijks contributie, afhankelijk van het inwonertal.

Alblasserdam

https://www.alblasserdam.nl/

Albrandswaard

https://www.albrandswaard.nl/

Alphen aan den Rijn

https://www.alphenaandenrijn.nl/

Barendrecht

https://www.barendrecht.nl/

Bodegraven Reeuwijk

http://www.bodengravenreeuwijk.nl/

Capelle aan den IJsel

http://www.capelleaandenijsel.nl/

Delft

https://www.delft.nl/

Den Haag

https://www.denhaag.nl/

Dordrecht

https://cms.dordrecht.nl/

Goeree-Overflakkee

https://www.goeree-overflakkee.nl/

Gorinchem

https://www.gorinchem.nl/

Gouda

https://www.gouda.nl/

Hardinxveld-Giessendam

https://www.hardinxveld-giessendam.nl/

Hendrik-Ido-Ambacht

https://www.h-i-ambacht.nl/

Hillegom

https://www.hillegom.nl/

Hoeksche Waard

https://www.gemeentehw.nl/

Kaag en Braassem

https://www.kaagenbraassem.nl/

Katwijk

https://www.katwijk.nl/

Krimpen aan den IJssel

https://krimpenaandenijssel.nl/

Krimpenerwaard

https://www.krimpenerwaard.nl/

Lansingerland

https://www.lansingerland.nl/

Leiden

https://gemeente.leiden.nl/

Leiderdorp

https://www.leiderdorp.nl/

Leidschendam- Voorburg

https://www.lv.nl/

Lisse

https://www.lisse.nl/

Maassluis

https://www.maassluis.nl/

Midden-Delfland

https://www.middendelfland.nl/

Molenlanden

https://www.molenlanden.nl/

Nieuwkoop

https://www.nieuwkoop.nl/

Nissewaard

https://www.nissewaard.nl/

Noordwijk

https://www.noordwijk.nl/

Oegstgeest

https://www.oegstgeest.nl/

Papendrecht

https://www.papendrecht.nl/

Pijnacker- Nootdorp

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/

Ridderkerk

https://www.ridderkerk.nl/

Rijswijk

https://www.rijswijk.nl/

Rotterdam

https://www.rotterdam.nl/

Schiedam

https://www.schiedam.nl/

Sliedrecht

https://www.sliedrecht.nl/

Teylingen

https://www.teylingen.nl/

Vlaardingen

https://www.vlaardingen.nl/

Voorne aan Zee

https://www.voorneaanzee.nl/

Voorschoten

https://www.voorschoten.nl/

Waddinxveen

https://www.waddinxveen.nl/

Wassenaar

https://www.wassenaar.nl/

Westland

https://www.gemeentewestland.nl/

Zoetermeer

https://www.zoetermeer.nl/

Zoeterwoude

https://www.zoeterwoude.nl/

Zuidplas

https://www.zuidplas.nl/

Zwijndrecht

https://www.zwijndrecht.nl/

De vereniging heeft volgens de statuten ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van haar bestuurstaken. De vereniging streeft dit doel na door:– het desgevraagd of op eigen initiatief adviseren van haar leden;– het onderhouden van contacten met overheden in het bijzonder de provinciale overheid.

Commissieleden

Hier vindt u een overzicht van de burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen die een plek hebben in de commissies van de VNG.

Bestuur VNG
member-image
Peter Heijkoop

Wethouder Dordrecht

member-image
Saskia Bruines

Wethouder Den Haag

member-image
Liesbeth Spies

Burgemeester Alphen aan den Rijn

College voor Arbeidszaken
member-image
Jan de Koning

Raadslid Gouda

member-image
Margo Stolk

Wethouder Barendrecht

College voor Dienstverleningszaken
member-image
Erwin Stolk

Gemeentesecretaris Vlaardingen

member-image
Michiel Bunnik

Wethouder Gouda

Commissie Bestuur en Veiligheid
member-image
Philip van Veller

Wethouder Leidschendam-Voorburg

member-image
Lennart van der Linden

Wethouder Barendrecht

member-image
Liesbeth Spies

Burgemeester Alphen aan den Rijn

Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
member-image
Pieter Varekamp

Wethouder Westland

member-image
Frank van Kuppeveld

Wethouder Pijnacker-Nootdorp

member-image
Foort van Oosten

Burgemeester Nissewaard

member-image
Arjen Kapteijns

Wethouder Den Haag

member-image
Frank van Vliet

Wethouder Delft

Commissie Europa en Internationaal
member-image
Ahmed Aboutaleb

Burgemeester` Rotterdam

member-image
Jan Lock

Wethouder Molenlanden

member-image
Robert van Asten

Wethouder Den Haag

Commissie Financiën
member-image
Ria Boere-Schoonderwoerd

Wethouder Krimpenerwaard

member-image
Saskia Bruines

Wethouder Den Haag

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
member-image
Ruud Bakker

Gemeentesecretaris Gouda

member-image
Peter Heijkoop

Wethouder Dordrecht

member-image
Mariëlle Vavier

Wethouder Den Haag

member-image
Harriët Westerdijk

Wethouder Capelle aan den IJssel

Commissie Raadsleden en Griffiers
member-image
Irene Odinot

Raadsgriffier Zwijndrecht

member-image
Eleonore Karman

Raadsgriffier Gouda

member-image
Arjen Dubbelaar

Raadslid Den Haag

member-image
Thea de Mik

Raadsgriffier Capelle aan den IJssel

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
member-image
Cornelis Visser

Burgemeester Katwijk

member-image
Martijn Balster

Wethouder Den Haag

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
member-image
Ronald Buijt

Wethouder Rotterdam

member-image
Gert Jan Schotanus

Wethouder Alphen aan den Rijn

De Zuid-Holland Academie

De Zuid-Holland academie is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, samen met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en verschillende beroepsgroepen uit het openbaar bestuur in Zuid-Holland. De Zuid-Holland Academie is het platform voor het delen van praktijkgerichte kennis en ervaringen voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden, griffiers, gemeentesecretarissen en ambtenaren in Zuid-Holland. Ontmoeten, ontwikkelen en het overdragen van kennis staan hierbij centraal.

Ontmoeten, ontwikkelen en overdragen

Door kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen we het openbaar bestuur in Zuid-Holland met elkaar sterker maken. Dit doen wij door het aanbieden van webinars, kennisbijeenkomsten, trainingen en ontmoetingen met collega’s uit buurgemeenten, allemaal op één centrale plek en kosteloos. Ons aanbod kenmerkt zich door een regionale insteek, persoonlijk contact en het delen van ervaringen.

Lees meer informatie op: zuidhollandacademie.nl.

 

VNG

De VZHG is een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het hoofddoel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het in gezamenlijkheid werken aan een krachtige lokale overheid. Stevige democratische inbedding van dat bestuur blijft noodzakelijk. De doorontwikkeling van de participatieve of maatschappelijke democratie is een zaak van gemeenten én de vereniging.

Drie pijlers

De VNG werkt vanuit 3 pijlers: belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening. De VNG steunt de gemeenten bijvoorbeeld door praktijkvoorbeelden te delen en de ontwikkelagenda Lokale Democratie uit te voeren.
De VNG beheert een aantal voorzieningen die door alle gemeenten in hun dagelijkse processen direct of indirect worden gebruikt. Hiermee garanderen we de continuïteit van deze voorzieningen. Het gaat onder meer om het beheer van concrete voorzieningen zoals het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Sociaal Domein en het 14+ netnummer, de Informatie Beveiligingsdienst, het waarderingsmodel voor de WOZ en het beheer van architectuur en standaarden.

De opgave is om als vereniging verder te werken aan gelijktijdige versterking van de representatieve én de participatieve democratie en het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomstige inrichting van het lokaal bestuur. Binnen de vereniging is solidariteit het uitgangspunt bij het bepleiten van onze wensen richting het rijk.

Samenwerking

We dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het behouden en vergroten van de kracht van de vereniging. In die nieuwe benadering past ook een actievere, ondersteunende en belangenbehartigende rol van de VNG bij regiospecifieke vraagstukken en grensoverschrijdende samenwerking. Door een proactieve rol te pakken bij verdelingsvraagstukken en regiospecifieke aangelegenheden geven we een nadere invulling aan de solidariteit binnen de vereniging.

Voor de bestuursperiode 2020-2024 organiseerde de VNG met de provinciale afdelingen bijeenkomsten in het hele land waaraan burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers deelnamen. Het resultaat hiervan is ‘Gemeenten 2024’, dat de thema’s en richtingen voor de oplossingen benoemt. Dit doen we nu ook met de verenigingsstrategie 2030.

De VNG heeft 9 adviescommissies, 1 tijdelijke commissie en 2 colleges

Adviescommissies en colleges van de VNG

Verenigingsstrategie van de VNG

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 juni 2023 is de nieuwe verenigingsstrategie van de VNG vastgesteld, gemeenten doen een stap naar voren. Gemeenten willen de komende jaren het verschil maken en bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving en haar leefbaarheid. Daarmee dragen zij bij aan het functioneren van de overheid en het vertrouwen daarin van de inwoners.  De VZHG ondersteunt de nieuwe strategie en draagt bij aan de uitvoering er van, o.a. door het faciliteren van het leren in de Zuid-Holland academie. De VZHG is actief in netwerken en fungeert ook als knooppunt van netwerken en regio’s in de provincie.

Ontwikkelthema’s

Vacatures

Communicatie- / secretariaatsmedewerker

bekijk vacature

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief