IconLeestijd: 2 minuten IconJolanda de Witte

Beste leden,

We kijken terug op een enerverende periode. Bestuurders van de VZHG hebben de afgelopen maanden actief deelgenomen aan diverse besprekingen binnen de VNG rondom de financiën van gemeenten. Hoewel er -as we speak- nog druk wordt gewerkt aan het nieuwe kabinet, heeft de VNG namens de gemeenten bij de presentatie van de voorjaarsnota afspraken kunnen maken met het huidige kabinet over onder ander het vervallen van de opschalingskorting. De afspraken betreffen een stap in de goede richting maar daarmee zijn we er nog niet. Structurele financiële tekorten en onzekerheden blijven. Hoewel het VNG-bestuur gebruik heeft kunnen maken van momentum om nog afspraken te maken met het demissionair kabinet is het nog niet zeker is of het nieuwe kabinet geen streep door de afspraken haalt.

Gemeenten staan nog altijd voor grote decentrale opgaven met te weinig financiële middelen. Bij de uitwerking van het hoofdlijnen akkoord van het nieuwe kabinet moet het belang van de gemeenten dan ook uitgangspunt zijn. In onze gemeenten en bij onze inwoners komen immers de effecten van het Rijksbeleid samen. Als VZHG blijven we voortdurend in beweging en zetten we ons in voor maximale inbreng namens onze leden. Ik blik graag met u vooruit op het voorjaarscongres in Oegstgeest en ik hoop dat u alvast wat inspiratie op doet met alle mooie ontwikkelingen zoals ze geschetst worden in deze nieuwsbrief. Ik hoop u te ontmoeten op onze ALV op 31 mei a.s. In Oegstgeest!

Groet,

Namens het bestuur van de VZHG,

Jolanda de Witte
Voorzitter VZHG / Burgemeester van Albrandswaard

Download nieuwsbrief

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief