IconLeestijd: 4 minuten IconJolanda de Witte

Beste lezer,

Vorige week bezochten velen het VNG-congres. Eén van de sprekers, Floris Alkemade, had het over gemeenschapszin en het vermogen om samen te veranderen. Om meer na te denken over het bouwen van gemeenschappen en om te kijken hoe onze vraagstukken daarin passen. Dat raakte me, want het sluit naadloos aan bij wat we bij de VZHG doen.

We geloven in samenwerking, kennisdeling en ervaringen uitwisselen. Samen bouwen we aan sterke gemeenschappen. Aan lokale democratieën waarin iedereen zich zo veel mogelijk betrokken en welkom voelt. Maar er is meer. Floris Alkemade introduceerde het begrip ‘laadvermogen’. Een term die me intrigeerde en me deed nadenken over onze rol als bestuurders.

Hoe maken we met elkaar in Zuid-Holland onze weerbaarheid groter en gaan we om met de uitdagingen waar we “dankzij” het hoofdlijnenakkoord voor staan? Hoe kunnen we ons oordeel uitstellen en hoe gaan we vaker durven om anders durven kijken? Hoe ontwikkelen we het vermogen om samen te veranderen? Het antwoord ligt in luisteren, leren en groeien en het leren stellen van de juiste vragen. Als gemeenten moeten we openstaan voor nieuwe perspectieven, zelfs als ze ons uit onze comfortzone halen. We moeten het lef hebben om te experimenteren, te falen en weer op te staan. Alleen zo kunnen we onze democratie versterken en ook lokaal beter besturen. Als het gaat om thema’s als jeugdzorg, participatie en polarisatie, brede welvaart en ruimtelijke vraagstukken zetten we daarin met elkaar zeker stappen, zoals u leest in deze nieuwsbrief.

Laten we dus blijven bouwen aan gemeenschappen. Laten we ons laadvermogen vergroten, zodat we samen kunnen veranderen en een positieve impact kunnen hebben op de levens van onze inwoners. Laten we ons oordeel eens wat vaker uitstellen en met een frisse blik naar onze omgeving kijken. Met de zomervakantie in aantocht en met een aantal nieuwe VNG-commissieleden die benoemd zijn bij de ALV moet dat zeker lukken!

Ik kijk daarbij nu al uit naar de activiteiten in het najaar die voor ons liggen, geïnspireerd door wat er achter ons ligt. De ‘bijeenkomst jeugd’ in oktober en het najaarscongres op 22 november zijn in aantocht (save the date!) En ik kijk met veel plezier terug op de jaarlijkse bestuurdersdag van 31 mei en onze ALV waar we dankzij de gemeente Oegstgeest elkaar in een aantrekkelijke omgeving konden ontmoeten en van elkaar konden leren.

Dank voor ieders toewijding, enthousiasme en het vermogen om ondanks alles wat er op ons af komt toch de stap naar voren te blijven zetten, of dat nu als raadslid is, als griffier of als bestuurder.

Ik wens u allen een zorgeloze zomer opdat we samen een wervelende winter tegemoet gaan. U kunt er alvast van proeven in deze nieuwsbrief.

Download nieuwsbrief

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief