Nieuwjaarswens en korte terugblik 2021 van de voorzitter van de VZHG

Korte Terugblik

Online vergaderen.

In het afgelopen jaar was de pandemie covid-19 voor het tweede jaar op rij bepalend voor de vraag of onze activiteiten konden doorgaan en ook voor de manier waarop ze plaatsvonden. De vergaderingen van ons Algemeen Bestuur en van ons Dagelijks bestuur gingen door maar werden steeds digitaal uitgevoerd. In het voorjaar besloten we om de VZHG bestuurdersdag ook digitaal uit te voeren. We deden daarbij een belangrijke concessie aan het kenmerk van de bestuurdersdag, namelijk het netwerken van bestuurders. Ondanks deze beperkingen konden we met een goed gevoel terugkijken op deze dag, 24 april 2021. De agenda bevatte een aantal actuele thema’s.

 

Actuele thema’s tijdens de bestuurdersdag 2021

Het centrale thema was de stapeling van opgaven voor de gemeenten op de woningmarkt. De problematiek van zogenaamde spoedzoekers en de woningbouwprogrammering (de hoogte in of in het landelijk gebied?) stonden daarbij centraal. Onze gastsprekers waren niet alleen met elkaar in gesprek maar hebben ons allen geïnspireerd. Het thema heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Met de komst van veel asielzoekers staat het thema onverkort hoog op de lijst van de opgaven van de gemeenten en de bouwproduktie moet drastisch omhoog. We verwachten de komst van een minister voor Wonen in het nieuwe kabinet.

Andere thema’s in het programma van de bestuurdersdag waren even zo goed actueel. De gemeentefinanciën zijn en blijven een grote zorg. Het thema van de betrouwbare overheid was toen zeer actueel vanwege de toeslagenaffaire. Het thema is op dit moment helaas nog steeds actueel in de zin dat het de overheid maar niet lukt om de zorgen daarover weg te nemen en  te werken volgens de bedoeling en te ontsnappen aan de systeemwereld.

 

Bestuurdersdag 2022 op 20 mei 2022 in Brielle

De voorbereiding voor de bestuurdersdag 2022 is het afgelopen voorjaar gestart. Onze gastgemeenten Brielle viert in 2022 een historisch jaar en bereidt een daarop toegeschreven programma voor dat tijdens de bestuurdersdag op 20 mei 2022 wordt uitgerold. We hopen dat het mogelijk is om de bestuursdag fysiek uit te voeren en volop te netwerken.

 

Veranderingen in het Algemeen Bestuur.

Enkele leden van het Algemeen Bestuur verlieten het bestuur. Op 3 december namen wij afscheid van de Klaas Tigelaar (voorzitter), Christiaan van der Kamp (vicevoorzitter), Andre Vervooren (bestuurslid) en van onze oud-ambtelijk secretaris, Riet Vrolijk. Eerder nam Hatte van der Woude afscheid wegens haar installatie als lid van de Tweede Kamer. Voorlopig houden we deze vacatures in het bestuur vacant. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 stellen we de werving open en gaan we op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hopen na de bestuurdersdag van 20 mei 2022 weer op volle sterkte te zijn.

Het bestuur bestaat op dit moment uit Emile Jaensch (vice-voorzitter), Anne de Baat (bestuurlijk secretaris), Gert Logt (penningmeester), Saskia Bruines, Jan van Dijk, Joost van der Geest, Arno van Kempen,  Marieke Klösters, Daan Markwat.

Goede relatie met het provinciale bestuur

In het afgelopen jaar werden de banden met het provinciale bestuur verder aangetrokken en onderschreven we met de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse vereniging van Waterschappen het statement “Samen één overheid”. Want daar gaat het om: samen werken aan de maatschappelijke opgaven op onder andere het terrein van het klimaat, de energietransitie en duurzaamheid. Samen als overheden met onze partners in de triple helix, bedrijfsleven en onderwijs. De groei-agenda voor Zuid-Holland is hier een treffend voorbeeld van.

Het komende jaar zullen we de banden met de provincie verder intensiveren door gezamenlijk in te zetten op gemeenschappelijke thema’s, zoals de polarisatie in de samenleving.

 

2022

Nu, op de valreep van 2021 met de feestdagen voor de deur, verkeert ons land in een lockdown, die voorlopig tot 14 januari 2022 duurt. Beelden van de gezellige momenten in de herinneringen aan de kerstdagen en de jaarwisseling van vorige jaren kunnen voorlopig de ijskast in. Het zal anders gaan, maar niet persé minder leuk en gezellig dan in andere jaren.

Ik wens jullie namens alle leden van het bestuur voor 2022 hernieuwde contacten, voorspoed en gezondheid!

 

Jolanda de Witte, voorzitter van de VZHG

Gepubliceerd door op 30 december 2021 in Nieuws

Twitter