Terugblik congres provincie ZH en VZHG op 15 november 2019

Op vrijdag 15 november 2019 vond in CORPUS te Oegstgeest het jaarlijks gezamenlijk congres van de VZHG en de provincie Zuid-Holland plaats.
Thema van het congres was: “Samenwerking en participatie rond energie en klimaat”.
De bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Wouter Smit. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning de deelnemers toe.
Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, presenteerde vervolgens onder de titel “Doe het met RIA” (Regionale Investerings Agenda) diverse ontwikkelingen rond energietransitie en klimaatadaptatie.
Tijdens de paneldiscussie blikten Berend Potjer, gedeputeerde, en Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG ,samen met Friso de Zeeuw terug op zijn presentatie en de rol van de provincie en gemeenten bij de diverse maatschappelijke opgaven.
Na de pauze vonden drie pitches plaats:
Ton de Gans, wethouder van Zoeterwoude, presenteerde “Bedrijventerrein Grote Polder: samenwerking en participatie voor een biodiverse inrichting van het bedrijventerrein”.
Sjaak Langeslag, hoogheemraad HH Rijnland, over “Gouda stevige stad”, over samenwerking voor een lange termijn perspectief voor duurzaam beheer in relatie tot bodemdaling.
Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht en portefeuillehouder regionale energiestrategie Drechtsteden, over ““Participatie: de spagaat in nu en straks voor de bestuurder”, over ontwikkeling in een wijk en de rol van bestuurders.

Gepubliceerd door op 14 oktober 2019 in Nieuws

Twitter