Mededelingen

Terugblik Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG op 12 april 2019 in Rotterdam

Het was druk op vrijdag 12 april jl. aan boord van SS Rotterdam met rond 150 Zuid-Hollandse bestuurders die aanwezig waren bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019 en ALV van de VZHG. De deelnemers werden ontvangen in de Queens Lounge op het promenadedek. Vervolgens verplaatste  het gezelschap zich na het luiden van de scheepsbel naar de Theaterzaal. De plenaire bijeenkomst stond onder leiding van André Vervooren, Directeur Veiligheid van Rotterdam, tevens bestuurslid van de VZHG. Sprekers waren burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. De Algemene Leden Vergadering en het podiumgesprek inzake “democratische vernieuwing” stond onder leiding van VZHG voorzitter Klaas Tigelaar. De nieuwe gastgemeente voor 2020 werd door burgemeester Robert Strijk gepresenteerd. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door The Tunes. Na het plenaire deel vertrokken de deelnemers naar de diverse deelsessies. Voor een uitgebreidere terugblik gaat u naar Nieuwsbrieven-speciale uitgave-.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 15 april 2019 in Nieuws

Terugblik Bijeenkomst VZHG en VNG inzake Meerjarenvisie gemeenten 2020-2014 op 21 februari 2019 in Leidschendam

Op 21 februari jl. vond de Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats inzake de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. De bijeenkomst vond plaats in het raadhuis van Leidschendam. Informatiesamenleving, energietransitie, regionale samenwerking en arbeidsmarkt, en inclusieve samenleving waren thema’s waarover de (ruim 70) aanwezigen van gedachten wisselden. ‘Alle belangrijke thema’s die op de nationale agenda staan, staan ook op de lokale agenda. Denk aan veranderingen in de lokale democratie en de energietransitie. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben’, zei Klaas Tigelaar, voorzitter van de VZHG in zijn welkomstwoord. Er is inmiddels een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar op: https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland . Daar staat ook een kort video-verslag.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 2 maart 2019 in Nieuws

Klaas Tigelaar nieuwe voorzitter VZHG per 1 september 2018

Tijdens de ALV van de VZHG op 25 mei jl. in Ouddorp is de heer Klaas Tigelaar, burgemeester van Leidschendam-Voorburg, door de leden per 1 september benoemd tot voorzitter van de VZHG. Het betreft een benoeming voor vier jaar. Hij is de opvolger van Mirjam Salet (burgemeester Nissewaard), die per 1 september a.s. met pensioen gaat. De ontstane vacature vice-voorzitter/penningmeester wordt tot eind van het jaar ingevuld door de heer Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 14 augustus 2018 in Nieuws

Twitter