Mededelingen

VNG Congres Gemeentefinanciën

Op 21 november staan in Apeldoorn een dag lang de gemeentefinanciën in de spotlights tijdens het VNG Congres Gemeentefinanciën. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de verwachte gevolgen van corona, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en investeringen en de toekomst van het toezicht- en risicomanagement. Ga naar de website

Lees meer →
Gepubliceerd door op 23 september 2021 in Nieuws

Leonard Geluk in gesprek met wethouders Financiën

Op 6 september heeft de VZHG een online rondetafelsessie georganiseerd met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, en 22 wethouders van Financiën van Zuid-Holland. Gelet op de vele aanmeldingen is er aan de wethouders gevraagd hun vragen en issues die zij voor Leonard hadden vooraf te melden. Leonard informeerde de wethouders over een zes actuele onderwerpen. Duidelijk was dat deze onderwerpen ook bij de wethouders scherp op het netvlies stonden: Herijking Gemeentefonds Arbitrage WMO Opschalingskorting Klimaatakkoord Omgevingswet en Onderwijshuisvesting In de chat werd levendig mee gediscussieerd. De wethouders ervaarden deze sessie als een prettige online ontmoeting en spraken ook de wens uit dit vaker te willen doen. Leonard toonde zich daar zeker toe bereid.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 20 september 2021 in Nieuws

Benoeming nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitter

Per 1 september treden onze voorzitter, Klaas Tigelaar en onze vicevoorzitter, Christiaan van der Kamp terug uit ons bestuur. Beiden hebben een nieuwe functie aanvaard. Als bestuur van de vereniging zijn wij Klaas en Christiaan zeer erkentelijk voor hun inzet voor onze vereniging. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe werkzaamheden Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat het Algemeen Bestuur voor beiden een opvolger bereid heeft gevonden. Ons bestuur heeft mevrouw Jolanda de Witte, bestuurslid en burgemeester van Albrandswaard benoemd als voorzitter van de vereniging. Als vicevoorzitter van de vereniging heeft het Algemeen Bestuur eveneens per 1 september benoemd de heer Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest en eveneens lid van ons bestuur. De benoeming van de voorzitter kan feitelijk alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. Deze zal pas plaatsvinden in de eerste helft van volgend jaar. Tot dat moment is er formeel sprake van waarneming.   Namens het Algemeen Bestuur, Anne de Baat, bestuurlijk secretaris

Lees meer →
Gepubliceerd door op 1 september 2021 in Nieuws

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel gemeentefonds’

Om u goed te informeren over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het verdere proces van de bestuurlijke consultatie, organiseert de VNG meerdere informatiesessies in augustus en september.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 3 augustus 2021 in Nieuws

De Kracht van de Samenleving

Terugblik Online Bestuurdersdag VZHG op 23 april De Kracht van de Samenleving   We kijken terug op een geslaagde eerste online Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op 23 april jl. Via deze weg willen wij de deelnemers, sprekers en iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag hartelijk bedanken. Wilt u de verschillende programmaonderdelen nog eens terugzien? Klikt u dan op onderstaande linkjes. 1.  Plenaire opening door burgemeester Robbert-Jan van Duijn (Nieuwkoop) en filmpje Nieuwkoop 2.  Toespraak Commissaris van de Koning Provincie Zuid-Holland, Jaap Smit 3.  Tafelgesprek initiatief 1 ‘Papeneiland’ 4.  Tafelgesprek initiatief 2 ‘Stikstof Verleaseplan’ 5.  Tafelgesprek initiatief 3 ‘De multi-generatie-club’ 6.  ALV VZHG 7.  Podiumgesprek thema Wonen 8.  Themasessie 1 ‘Roeien met te korte riemen’ 9.  Themasessie 2 ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ 10.  Themasessie 3 ‘Betrouwbare overheid’ 11.  Plenaire afsluiting en presentatie gastgemeente 2022 (Brielle) Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur VZHG en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn, burgemeester Nieuwkoop Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG Voor een sfeerimpressie van deze dag zie: https://vzhg.nl/fotoalbums/digitale-bestuurdersdag-vzhg-23-april-2021/

Lees meer →
Gepubliceerd door op 10 mei 2021 in Nieuws

Uitnodiging Bestuurdersdag VZHG op 23 april De Kracht van de Samenleving

Beste genodigde, Wij nodigen u van harte uit voor de Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op vrijdag 23 april. Het thema van dit jaar is ‘De Kracht van de Samenleving’. De bijeenkomst heeft een andere opzet dan u gewend bent. Zo is de bijeenkomst opgesplitst in twee delen, namelijk een digitaal deel op 23 april én een fysiek deel in de tweede helft van het jaar. Voor het eerste, digitale, deel hebben wij een boeiend interactief programma voor u samengesteld met interessante sprekers en onderwerpen. Ook is er gelegenheid om (digitaal) te netwerken. Tijdens het fysieke deel in de tweede helft van het jaar nodigen we u van harte uit om kennis te komen maken met de gemeente Nieuwkoop. Wij laten dan graag de kracht van onze samenleving aan u zien. Voor dit deel ontvangt u later een uitnodiging.   Programma 09.00 uur Introductie en welkom door Robbert-Jan van Duijn, burgemeester gastgemeente Nieuwkoop 09.10 uur Toespraak Commissaris van de Koning, Jaap Smit 09.20 uur Tafelgesprek ‘De Kracht van de Samenleving’. De gemeente Nieuwkoop neemt u aan de hand van drie praktijkvoorbeelden mee in de ‘Kracht van de Samenleving’. Aan de hand van stellingen dagen we u uit om uw standpunt te […]

Lees meer →
Gepubliceerd door op 6 april 2021 in Nieuws

Jaarstukken 2019 op 29 april 2020 verzonden naar de leden

Op 29 april jl. zijn de jaarstukken 2019 naar de leden verzonden (de 52 gemeenten in Zuid-Holland). Het betrof: het verslag en de besluitenlijst van de ALV op 12 april 2019 in Rotterdam; het jaarverslag van 2019; de jaarrekening 2019 met in de bijlage de brief die van de accountant is ontvangen na afgifte van de goedkeurende accountantsverklaring; de begroting 2021 en contributie 2021; de bestuurssamenstelling. Met het aanbieden van deze jaarstukken is  voldaan aan artikel 7 en 13 van de VZHG Statuten. Dit jaar zal ten gevolge van de coronamaatregelen geen fysieke Algemene Leden Vergadering kunnen plaatsvinden. Deze bijeenkomst zou op vrijdag 15 mei 2020 plaatsvinden in de gemeente Zwijndrecht. Aangezien de Statuten van de VZHG geen bepaling bevat voor het geval er geen ledenvergadering gehouden kan worden, heeft het bestuur besloten de fysieke vergadering door te schuiven naar het voorjaar van 2021. Tevens is besloten de jaarstukken dit jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, digitaal ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 13 mei 2020 in Nieuws

Lid Dagelijks Bestuur en penningmeester VZHG overleden

Op 1 april 2020 bereikte ons het droevige bericht dat ten gevolge van het coronavirus is overleden ons zeer gewaardeerd bestuurslid en penningmeester Hans Horlings. Hans is gedurende een groot aantal jaren bij onze vereniging betrokken geweest. Wij zullen zijn inzet en deskundigheid heel erg gaan missen. Wij wensen zijn familie veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 1 april 2020 in Nieuws

Geannuleerd: Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG op 15 mei a.s. in Zwijndrecht

Op 23 maart jl. heeft het kabinet het organiseren van alle bijeenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. Dit betekent dat de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en Algemene Leden Vergadering van de VZHG op vrijdag 15 mei a.s. in Zwijndrecht is geannuleerd. Bijgaande brief is verzonden naar de leden.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 27 maart 2020 in Nieuws

Geannuleerd: Bijeenkomsten op 12 en 23 maart

De eerder gemelde bijeenkomsten op 12 maart (Capelle a.d. IJssel) en op 23 maart (Alphen aan den Rijn) inzake herijking gemeentefonds zijn geannuleerd. Reden hiervoor is dat de minister heeft besloten de herverdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 23 februari 2020 in Nieuws

Twitter