Mededelingen

Najaarscongres Provincie Zuid-Holland en VZHG op 15 november a.s. in Oegstgeest

Op vrijdag 15 november a.s. vindt van 09.30 (inloop) tot 12.30 uur het jaarlijks najaarscongres plaats van de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Aansluitend wordt er een lunch geserveerd. Ook dit jaar is gekozen voor een actueel thema: “Samenwerking en participatie rond energie en klimaat.” Hoe weten wij hierbij een goede bestuurscultuur te creëren en hoe kunnen wij ruimte geven aan initiatieven en participatie rondom deze thema’s? Het programma ziet er als volgt uit: Opening Inleiding door Friso de Zeeuw (oud-gedeputeerde, oud-wethouder, adviseur gebiedsontwikkeling, hoogleraar en publicist over samenwerking tussen overheden en overheden en maatschappij bij de diverse transities) Paneldiscussie met Floor Vermeulen (gedeputeerde) en Klaas Tigelaar (voorzitter VZHG) Meerdere pitches uit de participatiepraktijk van energietransitie en klimaatadaptatie. Zaaldiscussie Afsluitende lunch AANMELDEN: Bij voorkeur vóór 8 november a.s. via ie.utermark@pzh.nl . Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma. U wordt verzocht eventuele dieetwensen bij uw aanmelding te vermelden. Uitnodiging najaarscongres VZHG en PZH 15 november 2019 (PDF)

Lees meer →
Gepubliceerd door op 14 oktober 2019 in Nieuws

Bestuurlijke bijeenkomst Herziening Financiële Verhouding op 30 oktober a.s. in Den Haag

Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten van die onderzoeken worden begin 2020 verwacht. Nog dit najaar worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen. Om u als gemeentebestuurder te bij te praten over de stand van zaken van de herziening, en om uw mening te vragen over de keuzes die najaar voorliggen, organiseert de VNG diverse bestuurlijke bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook gelegenheid voor discussie over de vraag hoe de VNG om kan gaan met de uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen. DATUM en TIJD : 30 oktober 2019 van 17:30 – 20:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er inloop met een eenvoudige maaltijd. LOCATIE: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag DOELGROEP: gemeentebestuurders (en ambtenaren) KOSTEN: geen AANMELDEN: In verband met catering en aanmelding bij de receptie wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via : verdelen@vng.nl. Welke keuzes worden er gemaakt? Afgelopen voorjaar zijn er in bestuurlijk overleg negen onderwerpen benoemd waarover besluitvorming plaats dient te vinden. Het gaat over: Clusterindeling van het gemeentefonds De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten Het beoordelingskader om te […]

Lees meer →
Gepubliceerd door op 8 oktober 2019 in Nieuws

Terugblik Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG op 12 april 2019 in Rotterdam

Het was druk op vrijdag 12 april jl. aan boord van SS Rotterdam met rond 150 Zuid-Hollandse bestuurders die aanwezig waren bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019 en ALV van de VZHG. De deelnemers werden ontvangen in de Queens Lounge op het promenadedek. Vervolgens verplaatste  het gezelschap zich na het luiden van de scheepsbel naar de Theaterzaal. De plenaire bijeenkomst stond onder leiding van André Vervooren, Directeur Veiligheid van Rotterdam, tevens bestuurslid van de VZHG. Sprekers waren burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. De Algemene Leden Vergadering en het podiumgesprek inzake “democratische vernieuwing” stond onder leiding van VZHG voorzitter Klaas Tigelaar. De nieuwe gastgemeente voor 2020 werd door burgemeester Robert Strijk gepresenteerd. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door The Tunes. Na het plenaire deel vertrokken de deelnemers naar de diverse deelsessies. Voor een uitgebreidere terugblik gaat u naar Nieuwsbrieven-speciale uitgave-.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 15 april 2019 in Nieuws

Terugblik Bijeenkomst VZHG en VNG inzake Meerjarenvisie gemeenten 2020-2014 op 21 februari 2019 in Leidschendam

Op 21 februari jl. vond de Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats inzake de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. De bijeenkomst vond plaats in het raadhuis van Leidschendam. Informatiesamenleving, energietransitie, regionale samenwerking en arbeidsmarkt, en inclusieve samenleving waren thema’s waarover de (ruim 70) aanwezigen van gedachten wisselden. ‘Alle belangrijke thema’s die op de nationale agenda staan, staan ook op de lokale agenda. Denk aan veranderingen in de lokale democratie en de energietransitie. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben’, zei Klaas Tigelaar, voorzitter van de VZHG in zijn welkomstwoord. Er is inmiddels een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar op: https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland . Daar staat ook een kort video-verslag.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 2 maart 2019 in Nieuws

Klaas Tigelaar nieuwe voorzitter VZHG per 1 september 2018

Tijdens de ALV van de VZHG op 25 mei jl. in Ouddorp is de heer Klaas Tigelaar, burgemeester van Leidschendam-Voorburg, door de leden per 1 september benoemd tot voorzitter van de VZHG. Het betreft een benoeming voor vier jaar. Hij is de opvolger van Mirjam Salet (burgemeester Nissewaard), die per 1 september a.s. met pensioen gaat. De ontstane vacature vice-voorzitter/penningmeester wordt tot eind van het jaar ingevuld door de heer Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 14 augustus 2018 in Nieuws

Twitter
Agenda
okt
30
wo
17:30 Bestuurlijke bijeenkomst Herzien... @ Den Haag
Bestuurlijke bijeenkomst Herzien... @ Den Haag
okt 30 @ 17:30 – 20:00
DATUM en TIJD : 30 oktober 2019 van 17:30 – 20:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er inloop met een eenvoudige maaltijd. LOCATIE: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag DOELGROEP: gemeentebestuurders (en ambtenaren) KOSTEN: geen AANMELDEN: In verband met catering en aanmelding bij de receptie wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via : verdelen@vng.nl.