Mededelingen

Bijeenkomsten Zuid-Holland inzake herziening financiële verhouding

Er komt een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. De onderzoeken die moeten leiden tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn in maart 2019 gestart. Het doel van de herziening is om te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. In 2020 worden door de VNG, in samenwerking met de provinciale afdelingen (VZHG), een aantal regionale bijeenkomsten rond dit thema georganiseerd voor de diverse doelgroepen. In  Zuid-Holland zullen twee bijeenkomsten plaatsvinden: donderdag 12 maart 2020: 15.00 – 20.30 gemeentehuis Capelle aan den IJssel maandag 23 maart 2020: 15.00 – 20.30 gemeentehuis Alphen aan den Rijn. Het programma voor beide bijeenkomsten ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit: 15:00 – 15:30 Inloop genodigden deel 1 15:30 – 18:00 Programma deel 1 | Bestuurders en ambtenaren 18:00 – 19:00 Inloop genodigden deel 2 & Dinerbuffet beide groepen 19:00 – 20:30 Programma deel 2 | Raadsleden en griffiers De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zullen binnenkort worden verzonden.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 19 december 2019 in Nieuws

Najaarscongres Provincie Zuid-Holland en VZHG op 15 november a.s. in Oegstgeest

Op vrijdag 15 november 2019 vond in CORPUS te Oegstgeest het jaarlijks gezamenlijk congres van de VZHG en de provincie Zuid-Holland plaats. Thema van het congres was: “Samenwerking en participatie rond energie en klimaat”. De bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Wouter Smit. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning de deelnemers toe. Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, presenteerde vervolgens onder de titel “Doe het met RIA” (Regionale Investerings Agenda) diverse ontwikkelingen rond energietransitie en klimaatadaptatie. Tijdens de paneldiscussie blikten Berend Potjer, gedeputeerde, en Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG ,samen met Friso de Zeeuw terug op zijn presentatie en de rol van de provincie en gemeenten bij de diverse maatschappelijke opgaven. Na de pauze vonden drie pitches plaats: Ton de Gans, wethouder van Zoeterwoude, presenteerde “Bedrijventerrein Grote Polder: samenwerking en participatie voor een biodiverse inrichting van het bedrijventerrein”. Sjaak Langeslag, hoogheemraad HH Rijnland, over “Gouda stevige stad”, over samenwerking voor een lange termijn perspectief voor duurzaam beheer in relatie tot bodemdaling. Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht en portefeuillehouder regionale energiestrategie Drechtsteden, over ““Participatie: de spagaat in nu en straks voor de bestuurder”, over ontwikkeling in een wijk en de rol van bestuurders.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 14 oktober 2019 in Nieuws

Terugblik Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG op 12 april 2019 in Rotterdam

Het was druk op vrijdag 12 april jl. aan boord van SS Rotterdam met rond 150 Zuid-Hollandse bestuurders die aanwezig waren bij de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag 2019 en ALV van de VZHG. De deelnemers werden ontvangen in de Queens Lounge op het promenadedek. Vervolgens verplaatste  het gezelschap zich na het luiden van de scheepsbel naar de Theaterzaal. De plenaire bijeenkomst stond onder leiding van André Vervooren, Directeur Veiligheid van Rotterdam, tevens bestuurslid van de VZHG. Sprekers waren burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. De Algemene Leden Vergadering en het podiumgesprek inzake “democratische vernieuwing” stond onder leiding van VZHG voorzitter Klaas Tigelaar. De nieuwe gastgemeente voor 2020 werd door burgemeester Robert Strijk gepresenteerd. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door The Tunes. Na het plenaire deel vertrokken de deelnemers naar de diverse deelsessies. Voor een uitgebreidere terugblik gaat u naar Nieuwsbrieven-speciale uitgave-.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 15 april 2019 in Nieuws

Terugblik Bijeenkomst VZHG en VNG inzake Meerjarenvisie gemeenten 2020-2014 op 21 februari 2019 in Leidschendam

Op 21 februari jl. vond de Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats inzake de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. De bijeenkomst vond plaats in het raadhuis van Leidschendam. Informatiesamenleving, energietransitie, regionale samenwerking en arbeidsmarkt, en inclusieve samenleving waren thema’s waarover de (ruim 70) aanwezigen van gedachten wisselden. ‘Alle belangrijke thema’s die op de nationale agenda staan, staan ook op de lokale agenda. Denk aan veranderingen in de lokale democratie en de energietransitie. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben’, zei Klaas Tigelaar, voorzitter van de VZHG in zijn welkomstwoord. Er is inmiddels een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar op: https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland . Daar staat ook een kort video-verslag.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 2 maart 2019 in Nieuws

Klaas Tigelaar nieuwe voorzitter VZHG per 1 september 2018

Tijdens de ALV van de VZHG op 25 mei jl. in Ouddorp is de heer Klaas Tigelaar, burgemeester van Leidschendam-Voorburg, door de leden per 1 september benoemd tot voorzitter van de VZHG. Het betreft een benoeming voor vier jaar. Hij is de opvolger van Mirjam Salet (burgemeester Nissewaard), die per 1 september a.s. met pensioen gaat. De ontstane vacature vice-voorzitter/penningmeester wordt tot eind van het jaar ingevuld door de heer Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 14 augustus 2018 in Nieuws

Twitter