Leonard Geluk in gesprek met wethouders Financiën

Op 6 september heeft de VZHG een online rondetafelsessie georganiseerd met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, en 22 wethouders van Financiën van Zuid-Holland.

Gelet op de vele aanmeldingen is er aan de wethouders gevraagd hun vragen en issues die zij voor Leonard hadden vooraf te melden.

Leonard informeerde de wethouders over een zes actuele onderwerpen. Duidelijk was dat deze onderwerpen ook bij de wethouders scherp op het netvlies stonden:

  • Herijking Gemeentefonds
  • Arbitrage WMO
  • Opschalingskorting
  • Klimaatakkoord
  • Omgevingswet en
  • Onderwijshuisvesting

In de chat werd levendig mee gediscussieerd.

De wethouders ervaarden deze sessie als een prettige online ontmoeting en spraken ook de wens uit dit vaker te willen doen. Leonard toonde zich daar zeker toe bereid.

Gepubliceerd door op 20 september 2021 in Nieuws

Twitter