Jaarstukken 2019 op 29 april 2020 verzonden naar de leden

Op 29 april jl. zijn de jaarstukken 2019 naar de leden verzonden (de 52 gemeenten in Zuid-Holland).
Het betrof:

  • het verslag en de besluitenlijst van de ALV op 12 april 2019 in Rotterdam;
  • het jaarverslag van 2019;
  • de jaarrekening 2019 met in de bijlage de brief die van de accountant is ontvangen na afgifte van de goedkeurende accountantsverklaring;
  • de begroting 2021 en contributie 2021;
  • de bestuurssamenstelling.

Met het aanbieden van deze jaarstukken is  voldaan aan artikel 7 en 13 van de VZHG Statuten.

Dit jaar zal ten gevolge van de coronamaatregelen geen fysieke Algemene Leden Vergadering kunnen plaatsvinden.
Deze bijeenkomst zou op vrijdag 15 mei 2020 plaatsvinden in de gemeente Zwijndrecht.

Aangezien de Statuten van de VZHG geen bepaling bevat voor het geval er geen ledenvergadering gehouden kan worden, heeft het bestuur besloten de fysieke vergadering door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Tevens is besloten de jaarstukken dit jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, digitaal ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

Gepubliceerd door op 13 mei 2020 in Nieuws

Twitter