Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel gemeentefonds’

Om u goed te informeren over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het verdere proces van de bestuurlijke consultatie, organiseert de VNG meerdere informatiesessies in augustus en september.

De beheerders van het gemeentefonds hebben vrijdag 9 juli 2021 het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer gestuurd en de VNG hierover om advies gevraagd. We lieten de fondsbeheerders weten naar verwachting in september te starten met de bestuurlijke consultatie van dit voorstel.

Online informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren

De VNG organiseert voorafgaand aan de bestuurlijke consultatie enkele online informatiesessies. Dit doen we samen met het ministerie van BZK en soms ook met provinciale afdelingen van de VNG. In deze sessies geeft BZK toelichting over dit aangepaste verdeelvoorstel en kunnen er vragen gesteld worden. De informatiesessies zijn bedoeld voor gemeentebestuurders en -ambtenaren. Er wordt verondersteld dat deelnemers al globaal kennis hebben genomen van de uitkomsten van eerdere herijkingonderzoeken.

De informatiesessies vinden plaats op de volgende momenten:

  • Woensdag 25 augustus 15:30 – 17:30 uur (i.s.m. de Vereniging van Drentse Gemeenten)
  • Donderdag 26 augustus 13:30 – 15:30 uur
  • Woensdag 1 september 13:30 – 15:30 uur
  • Donderdag 2 september 13:30 – 15:30 uur(i.s.m. VNG Gelderland en VNG Overijssel)
  • Woensdag 8 september 15:30 – 17:30 uur
  • Donderdag 9 september 13:00 – 15:00uur

U kunt zich hier inschrijven voor een van deze sessies

Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Wanneer dat het geval is, ontvangt u een dag voor de bijeenkomst de link om via MS Teams deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Vraag- en antwoordsessie voor gemeentefondsspecialisten

In aanvulling op bovengenoemde informatiesessies organiseren VNG en BZK ook een vraag- en antwoordsessie over het aangepast verdeelvoorstel. Deze informatiesessie is bedoeld om met BZK in gesprek te gaan over zeer technische of specialistische vragen die in de reguliere informatiesessies niet aan bod hebben kunnen komen. Deze sessie vindt plaats op:

  • Woensdag 15 september 13:30  tot 15:30 uur

U kunt zich hier inschrijven voor de vraag- en antwoordsessie

Meer informatie

Gepubliceerd door op 3 augustus 2021 in Nieuws

Twitter