In gesprek over Brede Welvaart

In gesprek over Brede Welvaart met o.a. Kim Putters

De VZHG organiseert op 5 april om 15.30u in Alblasserdam een ronde tafelgesprek met:
Kim Putters; voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en hoogleraar brede welvaart bij de universiteit van Tilburg. Hij weet hoe het echt gaat met ons Nederlanders gaat en pleit om anders te willen leren kijken.

Jolanda de Witte, voorzitter VZHG en burgemeester Albrandswaard. Zij brengt het thema brede welvaart onder de aandacht bij de Zuid-Hollandse Gemeenten zodat we kunnen bijdragen aan de brede welvaart voor onze inwoners
Marieke Hebbenaar, manager economie bij de VNG en o.a. verantwoordelijk voor de economische agenda stad en regio. Het Taskforce Economisch Herstel van de VNG heeft in maart 2022 een lijst met tien praktische stappen geformuleerd om brede welvaart in gemeentelijk beleid te incorporeren.

Klaas Sietse Spoelstra, stond in 2018 in de Duurzame 100. Hij brengt mensen en partijen samen die elkaar normaal niet zouden ontmoeten om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. En is werkzaam voor de provincie Friesland en Friese gemeenten waar ze niet rijk zijn maar wel gelukkig.
Zij gaan met elkaar én met u in gesprek over brede welvaart

Brede welvaart in Zuid-Holland

Decennia lang was het Bruto Nationaal Product de maatstaf om economische groei en vooruitgang te meten. Er is inmiddels brede politieke consensus dat dit een nauwe benadering is van welvaart. De term brede welvaart omvat ‘alles dat mensen belangrijk vinden’. Dus niet alleen materiële welvaart, maar bijvoorbeeld ook gezondheid, een schone en mooie leefomgeving en goed onderwijs.
Uit onderzoek van CBS en de Rabobank blijkt dat de brede welvaart in Zuid-Holland behoort tot de laagste van het land en het afgelopen jaar is gedaald. Wat betekent dat en wat kunnen we er aan doen?

Wat kunnen we leren van de Friezen?

Fryslân is de eerste regio die brede welvaart als uitgangspunt kiest en heeft dit opgenomen in het bestuursakkoord. In CBS-cijfers doken de Friezen de afgelopen jaren op als gelukkigste Nederlanders. Het Fries planbureau helpt door presentaties te geven en bijeenkomsten te organiseren om een zoveel mogelijk gedragen werkwijze te ontwikkelen om de brede welvaart van Fryslân goed te monitoren.

SER

De SER heeft het begrip brede welvaart dertig jaar geleden al geïntroduceerd en baseert al haar adviezen hier op. Het recente MLT-advies, het middellange-termijnadvies van de SER, is één groot pleidooi om in de aankomende kabinetsperiode werk te maken van brede welvaart . Werkgevers, werknemers en kroonleden zijn het eens geworden over de richting van het beleid dat ons land nodig heeft. Nu is het aan de politiek en aan het nieuwe kabinet om keuzes te maken en aan de slag te gaan.

Voorlopig programma

Vanaf 15.00 uur bent u welkom.
Om 15.30 uur gaat gespreksleider Stefanie Couwenberg in gesprek met de voorzitter van de VZHG Jolanda de Witte, Prof. dr. Kim Putters, Marieke Hebbenaar van de VNG en Klaas Sietse Spoelstra uit Friesland waar zij al verder zijn met het afstemmen van visie en beleid volgens het principe van brede welvaart.
Tijdens dit rondetafelgesprek is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen, uw kennis te vergroten en/of uw kennisbehoefte voor de toekomst over dit thema te peilen. Luister, leer, stel vragen en laat u inspireren!

Aanmelden

  • Deelname is gratis
  • Aanmelden kan t/m 31 maart via secretariaat@vzhg.nl
  • We zien u graag op 5 april, locatie Landvast, haven 4 te Alblasserdam.
  • Inloop is vanaf 15.00 uur. Aanvang programma 15.30 uur. Afsluiting uiterlijk 17.00 uur met netwerkborrel tot 17.30 uur.

 

Gepubliceerd door op 17 maart 2023 in Nieuws

Twitter