Deze disclaimer regelt uw gebruik van de website www.vzhg.nl. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze disclaimer. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website.

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen wij geen garanties geven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ervan. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Geen professioneel advies

De informatie op deze website vormt geen professioneel advies. Het gebruik van enige informatie op deze website of het vertrouwen daarop is geheel op eigen risico. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies met betrekking tot uw situatie.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die geen eigendom zijn van of worden beheerd door ons. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze externe websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Het opnemen van externe links impliceert niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring of aanbeveling van de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of gegevens, zelfs als wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van deze website voorbehouden aan ons. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door deze website te blijven gebruiken na wijzigingen in de disclaimer, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via secretariaat@vzhg.nl.

Bedankt voor uw begrip en naleving van deze disclaimer tijdens uw gebruik van www.vzhg.nl.

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief