Categorie: Nieuws

Bekijk hier de bijeenkomst: In gesprek over Brede Welvaart

U kunt hier het ronde tafelgesprek terugkijken over de Brede Welvaart van afgelopen 5 april georganiseerd door de VZHG in Alblasserdam.

Lees meer →

In gesprek over Brede Welvaart

In gesprek over Brede Welvaart met o.a. Kim Putters De VZHG organiseert op 5 april om 15.30u in Alblasserdam een ronde tafelgesprek met: Kim Putters; voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en hoogleraar brede welvaart bij de universiteit van Tilburg. Hij weet hoe het echt gaat met ons Nederlanders gaat en pleit om anders te willen leren kijken. Jolanda de Witte, voorzitter VZHG en burgemeester Albrandswaard. Zij brengt het thema brede welvaart onder de aandacht bij de Zuid-Hollandse Gemeenten zodat we kunnen bijdragen aan de brede welvaart voor onze inwoners Marieke Hebbenaar, manager economie bij de VNG en o.a. verantwoordelijk voor de economische agenda stad en regio. Het Taskforce Economisch Herstel van de VNG heeft in maart 2022 een lijst met tien praktische stappen geformuleerd om brede welvaart in gemeentelijk beleid te incorporeren. Klaas Sietse Spoelstra, stond in 2018 in de Duurzame 100. Hij brengt mensen en partijen samen die elkaar normaal niet zouden ontmoeten om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. En is werkzaam voor de provincie Friesland en Friese gemeenten waar ze niet rijk zijn maar wel gelukkig. Zij gaan met elkaar én met u in gesprek over brede welvaart Brede welvaart in Zuid-Holland Decennia lang was […]

Lees meer →

Algemene Leden Vergadering op 20 mei 2022

Op 20 mei jl. vond de ALV van onze vereniging plaats. Helaas niet in Brielle. De bestuurdersdag in Brielle kon door het lage aantal aanmeldingen niet doorgaan. De uitvoering en de agenda van de ALV waren daarom aangepast. De bestuurdersdag wordt naar een andere datum verplaatst. De ALV werd uitgezonden vanuit de studio in de Willemshof, het kantoor van de VNG. De deelnemers konden via een speciale link verbinding zoeken met de studio. Zij konden door te chatten hun opmerkingen maken. Na de opening door de wnd voorzitter, Jolanda de Witte, hield de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland een inspirerende toespraak over de opgaven die op het bordje van de gemeenten liggen en over de urgente opgave van de huisvesting van asielzoekers. Hier geldt naar zijn mening niet een ‘ja maar’ maar een ‘en toch’. Hij deed een beroep op de gemeenten om als het ware een ‘spitsstrook’ te organiseren, een reserve, die in geval van een grote toeloop van asielzoekers kan worden aangewend. Luuk Heijlman van de VNG nam ons kort mee in de doorstart van de Hervormingsagenda Jeugdbeleid, het interbestuurlijk programma ‘een thuis voor iedereen’ en de lange termijneffecten van Corona. Onze wnd voorzitter Jolanda de Witte keek […]

Lees meer →

Uitnodiging Webinar VZHG op vrijdag 11 maart 2022

Webinar VZHG op vrijdag 11 maart 2022 van 10 tot 12 uur over Aandachtsgroepen en spoedzoekers op de woningmarkt.   De woningmarkt is hevig in beweging. De woningproductie is topprioriteit. Veel mensen zijn op zoek naar een woning. Binnen de groep woningzoekers bevinden zich aandachtsgroepen van mensen die niet zonder ondersteuning in staat zijn om een passend huis  te bemachtigen. Voor anderen geldt bovendien dat er spoed is geboden.   Het doel van het Webinar Het doel is het verkennen van de aandachtsgroepen/spoedzoekers en van praktijkvoorbeelden (best practices) van innovatieve en betaalbare oplossingen. Interessant daarbij is na te gaan wat het succes van zo’n oplossing heeft bepaald en wat de gemeente daarin heeft betekend en met welke middelen. Waar liggen uitdagingen en kansen voor gemeenten en wat hebben zij nodig om deze te realiseren?   Het Webinar wordt geopend door Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard en voorzitter van de VZHG.   Na een introductie door de gespreksleider Robbert-Jan van Duijn (burgemeester van Nieuwkoop en gastheer van de bestuurdersdag in april 2021) is het woord aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit.   Ali Rabarison, directeur Beleid, Inclusieve Samenleving en Financiën van de VNG schetst […]

Lees meer →

Nieuwjaarswens en korte terugblik 2021 van de voorzitter van de VZHG

Korte Terugblik Online vergaderen. In het afgelopen jaar was de pandemie covid-19 voor het tweede jaar op rij bepalend voor de vraag of onze activiteiten konden doorgaan en ook voor de manier waarop ze plaatsvonden. De vergaderingen van ons Algemeen Bestuur en van ons Dagelijks bestuur gingen door maar werden steeds digitaal uitgevoerd. In het voorjaar besloten we om de VZHG bestuurdersdag ook digitaal uit te voeren. We deden daarbij een belangrijke concessie aan het kenmerk van de bestuurdersdag, namelijk het netwerken van bestuurders. Ondanks deze beperkingen konden we met een goed gevoel terugkijken op deze dag, 24 april 2021. De agenda bevatte een aantal actuele thema’s.   Actuele thema’s tijdens de bestuurdersdag 2021 Het centrale thema was de stapeling van opgaven voor de gemeenten op de woningmarkt. De problematiek van zogenaamde spoedzoekers en de woningbouwprogrammering (de hoogte in of in het landelijk gebied?) stonden daarbij centraal. Onze gastsprekers waren niet alleen met elkaar in gesprek maar hebben ons allen geïnspireerd. Het thema heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Met de komst van veel asielzoekers staat het thema onverkort hoog op de lijst van de opgaven van de gemeenten en de bouwproduktie moet drastisch omhoog. We verwachten de komst van […]

Lees meer →

VNG Congres Gemeentefinanciën

Op 21 november staan in Apeldoorn een dag lang de gemeentefinanciën in de spotlights tijdens het VNG Congres Gemeentefinanciën. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de verwachte gevolgen van corona, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en investeringen en de toekomst van het toezicht- en risicomanagement. Ga naar de website

Lees meer →

Leonard Geluk in gesprek met wethouders Financiën

Op 6 september heeft de VZHG een online rondetafelsessie georganiseerd met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, en 22 wethouders van Financiën van Zuid-Holland. Gelet op de vele aanmeldingen is er aan de wethouders gevraagd hun vragen en issues die zij voor Leonard hadden vooraf te melden. Leonard informeerde de wethouders over een zes actuele onderwerpen. Duidelijk was dat deze onderwerpen ook bij de wethouders scherp op het netvlies stonden: Herijking Gemeentefonds Arbitrage WMO Opschalingskorting Klimaatakkoord Omgevingswet en Onderwijshuisvesting In de chat werd levendig mee gediscussieerd. De wethouders ervaarden deze sessie als een prettige online ontmoeting en spraken ook de wens uit dit vaker te willen doen. Leonard toonde zich daar zeker toe bereid.

Lees meer →

Benoeming nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitter

Per 1 september treden onze voorzitter, Klaas Tigelaar en onze vicevoorzitter, Christiaan van der Kamp terug uit ons bestuur. Beiden hebben een nieuwe functie aanvaard. Als bestuur van de vereniging zijn wij Klaas en Christiaan zeer erkentelijk voor hun inzet voor onze vereniging. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe werkzaamheden Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat het Algemeen Bestuur voor beiden een opvolger bereid heeft gevonden. Ons bestuur heeft mevrouw Jolanda de Witte, bestuurslid en burgemeester van Albrandswaard benoemd als voorzitter van de vereniging. Als vicevoorzitter van de vereniging heeft het Algemeen Bestuur eveneens per 1 september benoemd de heer Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest en eveneens lid van ons bestuur. De benoeming van de voorzitter kan feitelijk alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. Deze zal pas plaatsvinden in de eerste helft van volgend jaar. Tot dat moment is er formeel sprake van waarneming.   Namens het Algemeen Bestuur, Anne de Baat, bestuurlijk secretaris

Lees meer →

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel gemeentefonds’

Om u goed te informeren over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het verdere proces van de bestuurlijke consultatie, organiseert de VNG meerdere informatiesessies in augustus en september.

Lees meer →

De Kracht van de Samenleving

Terugblik Online Bestuurdersdag VZHG op 23 april De Kracht van de Samenleving   We kijken terug op een geslaagde eerste online Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op 23 april jl. Via deze weg willen wij de deelnemers, sprekers en iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag hartelijk bedanken. Wilt u de verschillende programmaonderdelen nog eens terugzien? Klikt u dan op onderstaande linkjes. 1.  Plenaire opening door burgemeester Robbert-Jan van Duijn (Nieuwkoop) en filmpje Nieuwkoop 2.  Toespraak Commissaris van de Koning Provincie Zuid-Holland, Jaap Smit 3.  Tafelgesprek initiatief 1 ‘Papeneiland’ 4.  Tafelgesprek initiatief 2 ‘Stikstof Verleaseplan’ 5.  Tafelgesprek initiatief 3 ‘De multi-generatie-club’ 6.  ALV VZHG 7.  Podiumgesprek thema Wonen 8.  Themasessie 1 ‘Roeien met te korte riemen’ 9.  Themasessie 2 ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ 10.  Themasessie 3 ‘Betrouwbare overheid’ 11.  Plenaire afsluiting en presentatie gastgemeente 2022 (Brielle) Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur VZHG en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn, burgemeester Nieuwkoop Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG Voor een sfeerimpressie van deze dag zie: https://vzhg.nl/fotoalbums/digitale-bestuurdersdag-vzhg-23-april-2021/

Lees meer →
Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!