12 en 23 maart 2020 bijeenkomsten inzake herijking gemeentefonds

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021.
Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

De VNG organiseert, in samenwerking met de Provinciale Afdelingen en het ministerie van BZK, in maart en april 2020 vijftien regiobijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten praat de VNG u bij over:
–  hoe de verdeelmodellen tot stand zijn gekomen;
– welke keuzes gedurende het onderzoek zijn gemaakt;
– wat de verdeelmodellen voor gemeenten zoals de uwe betekenen wanneer zij worden ingevoerd per 2021.

Ook zijn deze bijeenkomsten bedoeld om input op te halen voor het advies dat de VNG in het voorjaar van 2020 aan de fondsbeheerders zal geven, over de manier waarop
een ingroeipad wordt vormgegeven, en over de manier waarop er uiteindelijk met ‘outliers’ oftewel uitschieters in de verdeelmodellen omgegaan wordt.

In Zuid-Holland worden in samenwerking met de VZHG twee bijenkomsten georganiseerd. Deelnemers kunnen zelf een datum en locatie kiezen die het beste uit komt.

Donderdag 12 maart 2020: gemeentehuis van Capelle aan den IJssel
Maandag 23 maart 2020: gemeentehuis van Alphen aan den Rijn

Het programma bestaat uit twee verschillende deelbijeenkomsten: één voor gemeentebestuurders en -ambtenaren en één voor raadsleden en griffiers.
In verband met de capaciteit van de zalen verzoeken wij u om niet meer dan drie personen per gemeente per deelbijeenkomst in te schrijven.

Het programma op 12 maart en 23 maart ziet er als volgt uit:

15:00 – 15:30 Inloop
15:30 – 18:00 Programma deel 1 voor bestuurders & ambtenaren
18:00 – 19:00 Soep en broodjes buffet voor bestuurders, ambtenaren, raadsleden & griffiers
19:00 – 20:30 Programma deel 2 voor raadsleden & griffiers

AANMELDEN:

Aanmeldformulier voor het middagprogramma
Aanmeldformulier voor het avondprogramma

Gepubliceerd door op 19 december 2019 in Nieuws

Twitter