Bijeenkomsten Zuid-Holland inzake herziening financiële verhouding

Er komt een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. De onderzoeken die moeten leiden tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn in maart 2019 gestart. Het doel van de herziening is om te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds.

In 2020 worden door de VNG, in samenwerking met de provinciale afdelingen (VZHG), een aantal regionale bijeenkomsten rond dit thema georganiseerd voor de diverse doelgroepen. In  Zuid-Holland zullen twee bijeenkomsten plaatsvinden:

donderdag 12 maart 2020: 15.00 – 20.30 gemeentehuis Capelle aan den IJssel
maandag 23 maart 2020: 15.00 – 20.30 gemeentehuis Alphen aan den Rijn.

Het programma voor beide bijeenkomsten ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:

15:00 – 15:30 Inloop genodigden deel 1
15:30 – 18:00 Programma deel 1 | Bestuurders en ambtenaren
18:00 – 19:00 Inloop genodigden deel 2 & Dinerbuffet beide groepen
19:00 – 20:30 Programma deel 2 | Raadsleden en griffiers

De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zullen binnenkort worden verzonden.

Gepubliceerd door op 19 december 2019 in Nieuws

Twitter