Bijeenkomst VZHG en VNG inzake Meerjarenvisie gemeenten 2020-2014 op 21 februari 2019 in Leidschendam

Op 21 februari vindt van 16.00-20.00 uur een Zuid-Hollandse bijeenkomst plaats inzake de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024.
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis van Leidschendam, Raadhuisplein 1.
Met elkaar willen wij in kaart brengen wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

Uiteindelijk doel is een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.
Wij rekenen ook op úw bijdrage aan dit traject om zodoende een Zuid-Hollandse inbreng te hebben bij het ontwikkelen van deze visie.
Meer informatie over het programma volgt later. Bij de discussie zullen in ieder geval Zuid-Hollandse leden van VNG commissies worden betrokken.
Noteert u deze datum vast in uw agenda.
Meer informatie is te vinden op: https://vng.nl/meerjarenvisie.

Twitter

VZHG Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwste uitgave van de VZHG Nieuwsbrief.