Functie

Voorzitter VZHG / Burgemeester van Albrandswaard

Aandachtsgebied(en):
Participatie, Polarisatie, Brede welvaart,

Sinds 2019 ben ik burgemeester van de gemeente Albrandswaard. De VZHG is een vereniging van de gemeenten in de provincie Zuid-Holland en behartigt hun belangen. Ik ben vanaf september 2021 voorzitter van de VZHG, eerst als waarnemer door het vertrek van de vorige voorzitter Klaas Tichelaar en vanaf mei 2022 door de leden formeel benoemd als voorzitter.

Als voorzitter stimuleer ik de totstandkoming van een strategische agenda met daarin de onderwerpen die voor alle gemeenten in onze provincie relevant zijn zoals polarisatie en brede welvaart maar ook de houdbaarheid van de financiën in gemeenten. Het is belangrijk dat de overheid betrouwbaar acteert en de mens centraal zet en niet de systemen zoals te vaak gebeurt.

Mensen zijn gelijkwaardig maar niet hetzelfde en dit leidt tot de opdracht van de overheid om te zien wie de inwoner als mens is en hen actief te betrekken bij voor hen relevante zaken. Gezamenlijk met de provincie hebben we de Zuid-Holland academie opgericht, waar ik ook voorzitter van ben. Ontmoeten, ontwikkelen en het overdragen van kennis staan hierbij centraal. Onze missie is het helpen waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur in Zuid-Holland.

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief