Functie

Lid VZHG / Wethouder ruimte, wonen, milieu en monumenten bij de gemeente Goeree-Overflakkee

Aandachtsgebied(en):
Ruimtelijke puzzel / novex-gebieden,

Wethouder van Goeree-Overflakkee ruimte, wonen, milieu en erfgoed

‘In de 8 jaar dat ik nu wethouder in de mooie plattelandsgemeente Goeree-Overflakkee mag zijn, heb ik geconstateerd dat veel ontwikkelingen met een ruimtelijke impact door het Rijk en de provincie primair vanuit stedelijk perspectief worden benaderd.

Deze stedelijke benadering is echter niet één-op-één toepasbaar in plattelandsgemeenten met veelal een groot aantal kleinere kernen, omdat deze een negatieve impact kan hebben op de leefbaarheid in brede zin in deze gebieden.

Vandaar dat ik me als lid van het AB van de VZHG inzet voor maatwerk bij de vertaling van nationale en provinciale programma’s en beleid naar gemeentelijk niveau.’

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief