Bestuurlijke bijeenkomst Herziening Financiële Verhouding op 30 oktober a.s. in Den Haag

Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten van die onderzoeken worden begin 2020 verwacht.
Nog dit najaar worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

Om u als gemeentebestuurder te bij te praten over de stand van zaken van de herziening, en om uw mening te vragen over de keuzes die najaar voorliggen, organiseert de VNG diverse bestuurlijke bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten is er ook gelegenheid voor discussie over de vraag hoe de VNG om kan gaan met de uitkomsten van de nieuwe verdeelmodellen.

DATUM en TIJD : 30 oktober 2019 van 17:30 – 20:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er inloop met een eenvoudige maaltijd.
LOCATIE: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag
DOELGROEP: gemeentebestuurders (en ambtenaren)
KOSTEN: geen
AANMELDEN: In verband met catering en aanmelding bij de receptie wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via : verdelen@vng.nl.

Welke keuzes worden er gemaakt?

Afgelopen voorjaar zijn er in bestuurlijk overleg negen onderwerpen benoemd waarover besluitvorming plaats dient te vinden. Het gaat over:

  • Clusterindeling van het gemeentefonds
  • De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten
  • Het beoordelingskader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een verbetering is
  • Regionalisering
  • Punten uit advies ROB
  • De mate van verevening van eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling
  • De omvang van de clusters
  • Beoordeling van de herverdeeleffecten
  • Manier waarop wordt omgegaan met ‘outliers’

Gepubliceerd door op 8 oktober 2019 in Nieuws

Twitter
Agenda
okt
30
wo
17:30 Bestuurlijke bijeenkomst Herzien... @ Den Haag
Bestuurlijke bijeenkomst Herzien... @ Den Haag
okt 30 @ 17:30 – 20:00
DATUM en TIJD : 30 oktober 2019 van 17:30 – 20:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er inloop met een eenvoudige maaltijd. LOCATIE: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag DOELGROEP: gemeentebestuurders (en ambtenaren) KOSTEN: geen AANMELDEN: In verband met catering en aanmelding bij de receptie wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via : verdelen@vng.nl.