Benoeming nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitter

Per 1 september treden onze voorzitter, Klaas Tigelaar en onze vicevoorzitter, Christiaan van der Kamp terug uit ons bestuur. Beiden hebben een nieuwe functie aanvaard. Als bestuur van de vereniging zijn wij Klaas en Christiaan zeer erkentelijk voor hun inzet voor onze vereniging. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe werkzaamheden

Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat het Algemeen Bestuur voor beiden een opvolger bereid heeft gevonden. Ons bestuur heeft mevrouw Jolanda de Witte, bestuurslid en burgemeester van Albrandswaard benoemd als voorzitter van de vereniging. Als vicevoorzitter van de vereniging heeft het Algemeen Bestuur eveneens per 1 september benoemd de heer Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest en eveneens lid van ons bestuur.

De benoeming van de voorzitter kan feitelijk alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. Deze zal pas plaatsvinden in de eerste helft van volgend jaar. Tot dat moment is er formeel sprake van waarneming.

 

Namens het Algemeen Bestuur,

Anne de Baat, bestuurlijk secretaris

Gepubliceerd door op 1 september 2021 in Nieuws

Twitter