Algemene Leden Vergadering op 20 mei 2022

Op 20 mei jl. vond de ALV van onze vereniging plaats. Helaas niet in Brielle. De bestuurdersdag in Brielle kon door het lage aantal aanmeldingen niet doorgaan. De uitvoering en de agenda van de ALV waren daarom aangepast. De bestuurdersdag wordt naar een andere datum verplaatst.

De ALV werd uitgezonden vanuit de studio in de Willemshof, het kantoor van de VNG. De deelnemers konden via een speciale link verbinding zoeken met de studio. Zij konden door te chatten hun opmerkingen maken.

Na de opening door de wnd voorzitter, Jolanda de Witte, hield de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland een inspirerende toespraak over de opgaven die op het bordje van de gemeenten liggen en over de urgente opgave van de huisvesting van asielzoekers. Hier geldt naar zijn mening niet een ‘ja maar’ maar een ‘en toch’. Hij deed een beroep op de gemeenten om als het ware een ‘spitsstrook’ te organiseren, een reserve, die in geval van een grote toeloop van asielzoekers kan worden aangewend.

Luuk Heijlman van de VNG nam ons kort mee in de doorstart van de Hervormingsagenda Jeugdbeleid, het interbestuurlijk programma ‘een thuis voor iedereen’ en de lange termijneffecten van Corona.

Onze wnd voorzitter Jolanda de Witte keek terug op de bestuurdersdag 2021 met daarin veel aandacht voor de stapeling van opgaven voor gemeenten in het woondossier en de zorg over de financiële middelen 2021. Zij keek ook vooruit naar 2022/2023. Het bestuur heeft in de begroting voor 2023 ruimte gecreëerd om meer netwerkbijeenkomsten te organiseren en te werken aan een actuele en interactieve website. De financiële dekking daarvan gebeurt vanuit de algemene reserve. De contributie blijft gelijk en wordt niet geïndexeerd. De jaarstukken werden conform besloten.

Na de behandeling van de jaarstukken was het woord aan de vicevoorzitter, Emile Jaensch, die de kandidatuur van Jolande de Witte als voorzitter van de VZHG toelichtte. Jolanda werd met grote eenstemmingheid benoemd als de nieuwe voorzitter van de VZHG.

Zij kondigde  als laatste agendapunt een verrassing aan. Dat was de lancering van de Zuid-Holland Academie voor bestuurders. Voor verdere informatie, zie www.zuidhollandacademie.nl en ontdek via het filmpje binnen 1 minuut wat de Zuid-Holland Academie is.

De ALV kan hieronder worden bekeken

Gepubliceerd door op 24 mei 2022 in Nieuws

Twitter