• IconHuis van de wijk Zevenkamp in Rotterdam
 • Icon05 april 2024
 • Icon12:00
 • Icon (jeugd)hulp- en welzijnsaanbieders, Burgemeesters, Directeuren, Jongeren, Ouders, Raadsleden, Strategen en Wethouders

De VZHG organiseert op vrijdag 5 april om 12.00 uur in het Huis van de Wijk Zevenkamp in Rotterdam een bijeenkomst over betere en beter beheersbare jeugdhulp met inspirerende sprekers en ruimte voor vragen. Maar ook tijdens de lunch en de borrel is er de gelegenheid om met elkaar, (jeugd)hulpen welzijnsaanbieders en jongeren ervaringen en ideeën uit te wisselen.

VZHG-bestuursleden Marieke van Bijnen, Steven van Die en Carla Breuer hebben vanuit het bestuur aandacht voor de taken van gemeenten voor de jeugd en nodigen u graag uit:

 • Marieke van Bijnen, wethouder jeugd in Pijnacker-Nootdorp brengt het thema ‘beheersbare jeugdzorg’ onder de aandacht bij de Zuid-Hollandse Gemeenten zodat we kunnen bijdragen aan betere en beter beheersbare jeugdhulp voor onze jeugd en hun ouders/verzorgers.
 • Steven van Die, wethouder jeugd in Hendrik-Ido-Ambacht en regionaal portefeuillehouder van de serviceorganisatie jeugd in Zuid-Holland Zuid waarin 10 gemeenten die vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het organiseren en betalen van jeugdhulp samenwerken op het gebied van de jeugdhulp voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, contractmanagement, informatievoorziening en accountmanagement.
 • Carla Breuer is burgemeester in Teylingen en gedreven om samen met jongeren te ontdekken hoe zij op hun eigen manier kunnen meepraten en meedoen op maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn in hun leven in het heden en de toekomst.

Zij gaan met u in gesprek over jeugdhulp

 • Ronald Buijt is wethouder in Rotterdam voor o.a. Jeugdzorg en zet zich in voor de gezondheid en goede kwaliteit van het leven van Rotterdammers. In Rotterdam maakt 8,1 % van de jongeren gebruik van jeugdhulp. Het Rotterdamse jeugdbeleid is erop gericht risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken. Hierdoor groeien kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder op. Ronald Buijt vertelt hoe Rotterdam de jeugdzorg beheersbaar wil houden.
 • Sharon Stellaard, bestuurswetenschapper, vertelt over het boemerangbeleid dat zij tegenkwam in haar onderzoek en promoveerde met haar proefschrift: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid. Zij vertelt over repeterende patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg. https://www.sharonstellaard.nl/
 • Prof. Dr. Ab Klink; voormalig minister van Volksgezondheid en voormalig bestuurder van Coöperatie VGZ, nu werkzaam bij PWC en zet zich in voor de bouw van een goed functionerend zorgstelsel en vertelt over het concept ”Kwaliteit als medicijn”.

Jeugdhulp in Zuid-Holland

29% van de inwoners van onze provincie is jonger dan 25 jaar. Daarmee is de provincie Zuid- Holland, dé provincie waar de meeste kinderen en jongeren wonen en opgroeien. De meeste kinderen en jongeren groeien zonder zorgen op, maar voor de kinderen die hierbij hulp nodig hebben, zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om jeugdhulp te organiseren. Steeds meer kinderen en jongeren maken gebruik van jeugdhulp. Ook stijgen de kosten van jeugdhulptrajecten en neemt de gemiddelde lengte van jeugdhulptrajecten toe. Hierdoor staan het beschikbare aanbod en de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk. Alle gemeenten in Nederland werken samen binnen regionale samenwerkingsverbanden waarin de jeugdhulp wordt georganiseerd. In Zuid-Holland zijn er vijf samenwerkingsverbanden: Holland-Rijnland, Haaglanden, Midden-Holland, Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De jeugdhulp in Nederland moet beter, daarvoor is een groot pakket maatregelen afgesproken; de Hervormingsagenda Jeugd 2023- 2028. Deze maatregelen zijn bedoeld om de jeugdzorg te verbeteren en financieel (duurzaam) houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Het streven is minder papierwerk en administratie, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. We zetten in op het zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen van uithuisplaatsingen. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. We zetten hierbij in op normaliseren. Hoe gaat dat in ZuidHolland?

De bijeenkomst is voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, directeuren, strategen, jongeren, ouders en (jeugd)hulp- en welzijnsaanbieders.

Aanmelden kan op deze pagina t/m 29 maart, deelname is gratis.

Programma
05/04/2024

 • Welkom door Steven van Die, wethouder jeugd en bestuurslid van de VZHG
 • Ronald Buijt wethouder jeugd, gemeente Rotterdam
 • Sharon Stellaard over boemerangbeleid
 • Ab Klink over kwaliteit als medicijn voor bestrijding van zorgkosten
 • Carla Breuer laat jongeren aan het woord, ze gaat in gesprek met JONG doet mee! Het platform van jongerenraden en jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp in de regio Haaglanden en jongeren van het jongerenteam 18-/18+ uit Rotterdam.
 • Marieke van Bijnen over de highlights van de bijeenkomst

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem contact op met het secretariaat.

Meld u nu aan

Themabijeenkomst: Beheersbare jeugdhulp

Jouw gegevens

Name(Vereist)
Arrow

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief