• IconStatenzaal Provinciehuis Groningen
  • Icon16 november 2023
  • IconVan 12:00 - 17:00
  • Icon Ambtenaren, Bestuurders, Volksvertegenwoordigers en Wetenschappers

De afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van het interbestuurlijk toezicht. Dat gebeurde langs de lijnen van de door het rijk, het IPO en de VNG opgestelde Agenda Toekomst Toezicht. In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en gaan we in gesprek over het vervolg.

Wat kunnen we doen om het toezicht van de ene overheid op de taakuitvoering door de andere, aan toegevoegde waarde te laten winnen? Welk instrumentarium is daarbij van belang, welke harde of zachte technieken kunnen worden ingezet? En welke dilemma’s komen daarbij naar voren?

In het plenair gedeelte geeft professor Thomas Schillemans zijn visie op stewardshiptheorie en de Groninger maatwerkaanpak van het interbestuurlijk toezicht. Daarna kunt u kiezen uit 6 interactieve deelsessies waarin wetenschappers en vakmensen uit de toezichtspraktijk met u in gesprek gaan over de verschillende aspecten en dilemma’s van het interbestuurlijk toezicht. Na de deelsessies volgt nog een plenaire discussie onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos.

Deelsessies

  • Evaluatie van de Wrgt en de Agenda Toekomst Toezicht
  • Relatie tussen intern en extern toezicht
  • Alternatief IBT
  • Toezicht bij de Inspectie Veiligheid Defensie
  • Risicomanagement door gemeenten
  • Drie dilemmakamers met elk een dilemma

Locatie en tijd

Statenzaal Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
Donderdag 16 november, 13.00 – 16.15 uur, inloop met lunch vanaf 12.00 uur en netwerkborrel na afloop

Meld u nu aan

Landelijk congres: Interbestuurlijk toezicht met effect

Arrow

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief