Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) werd op 26 juni 1923 opgericht als een zelfstandige vereniging van gemeenten op provinciale schaal.

Meer info

De Kracht van de Samenleving

We kijken terug op een geslaagde eerste online Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op 23 april jl. Wilt u de verschillende programmaonderdelen (nog) eens terugzien? Klikt u dan op "Lees meer".

Lees meer »

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks en een Algemeen Bestuur en bestaat uit maximaal 14 leden. De samenstelling is zo representatief mogelijk qua regio, gemeentegrootte, politieke achtergrond e.d.

Lees meer »

Leden

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging en betalen jaarlijks contributie, afhankelijk van het inwonertal.

Lees meer »