Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) werd op 26 juni 1923 opgericht als een zelfstandige vereniging van gemeenten op provinciale schaal.

Meer info

Aangepast voorstel herijking gemeentefonds gepubliceerd

De beheerders van het gemeentefonds stuurden 9 juli het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer. Het aangepaste voorstel gaat in op de reacties en vragen die gemeenten en de ROB de afgelopen tijd stelden over het in februari gepubliceerde verdeelmodel.

Lees meer »

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks en een Algemeen Bestuur en bestaat uit maximaal 14 leden. De samenstelling is zo representatief mogelijk qua regio, gemeentegrootte, politieke achtergrond e.d.

Lees meer »

Leden

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging en betalen jaarlijks contributie, afhankelijk van het inwonertal.

Lees meer »