Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) werd op 26 juni 1923 opgericht als een zelfstandige vereniging van gemeenten op provinciale schaal.

Meer info

VZHG Nieuwsbrief

De VZHG brengt regelmatig een Nieuwsbrief uit waarin o.a. informatie wordt verstrekt die betrekking heeft op de rol van de VZHG, de rol als provinciale afdeling van de VNG en de rol als gesprekspartner van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer »

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks en een Algemeen Bestuur en bestaat uit maximaal 14 leden. De samenstelling is zo representatief mogelijk qua regio, gemeentegrootte, politieke achtergrond e.d.

Lees meer »

Leden

Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn lid van de vereniging en betalen jaarlijks contributie, afhankelijk van het inwonertal.

Lees meer »